11 Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản phải thay đổi để thích nghi với những quy định mới của Trung Quốc mới nhất

Trung Quốc, thị trường tiềm năng cho nông sản Việt Nam, đang thực thi các quy định ngày càng khắt khe, buộc các doanh nghiệp phải thay đổi phương thức sản xuất theo hướng an toàn hơn.

Trung Quốc là một thị trường tiềm năng cho các sản phẩm nông nghiệp.

Sở Công Thương Hà Nội vừa gửi thông tin tới các doanh nghiệp về việc Chính phủ Trung Quốc mới ban hành một loạt quy định mới siết chặt kiểm soát hàng nông sản nhập khẩu.

Đặc biệt, abcxyz Trung Quốc đang ngày càng thắt chặt các quy định quản lý việc nhập khẩu hàng hóa và ủng hộ thương mại chất lượng. Đồng thời, không ngừng hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý về tiêu chuẩn chất lượng, kiểm nghiệm, kiểm dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, đăng ký doanh nghiệp xuất nhập khẩu, kiểm tra vùng trồng, nhà máy … đối với hàng hóa nói chung và hàng nhập khẩu. . đặc biệt.

Trong khi đó, các hộ, doanh nghiệp sản xuất của Việt Nam chưa kịp thay đổi, thích ứng với những điều chỉnh mới của Trung Quốc, chất lượng chưa đồng đều, công tác bảo quản sau thu hoạch còn nhiều bất cập dẫn đến thiếu chất lượng. điều kiện xuất khẩu, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Vì vậy, các doanh nghiệp trong ngành phải thay đổi phương thức sản xuất theo hướng an toàn, có tiêu chuẩn đặc biệt, quản lý quy trình nông nghiệp, tuân thủ các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc để có thể chủ động đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc trong thời gian tới.

Bộ Công Thương khuyến nghị các doanh nghiệp Hà Nội có nhu cầu xuất khẩu thực phẩm vào thị trường này đăng ký với Tổng cục Hải quan nước đó để được cấp mã số, sau đó xin giấy phép xuất khẩu.

Mỗi mã cơ sở phải kê khai đầy đủ các thông tin liên quan đối với từng nhóm doanh nghiệp, nhóm sản phẩm, loại sản phẩm (theo văn bản số 101 / SPS-BNNPTNT ngày 19/4/2022 của Văn phòng SPS Việt Nam – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Để đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã ban hành Lệnh 248 và Lệnh 249 “Quy định về Đăng ký và Quản lý Doanh nghiệp Thực phẩm Nhập khẩu” và “Biện pháp Quản lý An toàn Thực phẩm Xuất nhập khẩu” sang thị trường Trung Quốc.

“Vì vậy, đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu nội dung của hai đơn đặt hàng trên để phù hợp với quy định và đảm bảo hiệu quả xuất khẩu nông sản vào thị trường Trung Quốc”, Bộ Công Thương Hà Nội cho biết.

Việc đăng ký xuất khẩu sang Trung Quốc được thực hiện như sau: Đối với mặt hàng thực phẩm xuất khẩu thuộc 18 danh mục phải thực hiện đăng ký thông qua cơ quan có thẩm quyền Thực hiện theo danh sách kèm theo văn bản này để được hỗ trợ.

Đối với những nhóm hàng không cần đăng ký qua cơ quan chức năng Việt Nam, đề nghị doanh nghiệp đăng ký trực tiếp hoặc ủy quyền cho đại lý đăng ký thông qua đường dẫn trực tuyến trên website: https://singlewindow.cn, điều 9, điều 248.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cho biết, xuất khẩu qua biên giới đã đóng góp phần nào vào hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc, tuy nhiên hình thức này cũng bộc lộ nhiều bất cập.

Đặc biệt, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xuất khẩu hàng hóa giữa hai nước, nhất là hàng nông sản, hay ùn tắc hàng hóa, chậm thông quan khi chính sách thay đổi tại khu vực cửa khẩu; doanh nghiệp xuất khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở chưa có chiến lược phát triển lâu dài, kinh nghiệm chuyên môn còn hạn chế; cơ sở hạ tầng của cửa khẩu chưa được hiện đại hóa kịp thời, phù hợp với nhu cầu và quy mô thương mại song phương; Việc tổ chức sản xuất, chất lượng sản phẩm, bao bì không đảm bảo, không tuân thủ các quy định của thị trường nhập khẩu …

Vì vậy, cần thúc đẩy hoạt động sản xuất, xuất khẩu qua biên giới thành hình thức chính ngạch nhằm tạo động lực nâng cao chất lượng hàng hóa.

Đồng thời, hàng xuất khẩu chính ngạch đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật của không chỉ thị trường Trung Quốc, mà còn các thị trường khác trên thế giới, góp phần đa dạng hóa thị trường, đảm bảo hoạt động xuất khẩu nông sản thân thiện với môi trường…