11 Không gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu mới nhất

Sau khi kiểm tra, cơ quan điều tra kết luận không có hiện tượng chênh lệch giá, ép giá, ép giá giữa hàng nhập khẩu và hàng sản xuất trong nước nên Bộ Công Thương quyết định không áp dụng biện pháp bảo hộ đối với phân bón DAP, MAP nhập khẩu. …

Không gia hạn các biện pháp tự vệ đối với phân bón DAP và MAP nhập khẩu.

Bộ Công Thương quyết định không gia hạn áp dụng biện pháp bảo hộ đối với phân bón DAP, MAP nhập khẩu theo Quyết định 1845 / QĐ-BCT. Như vậy, kể từ ngày 7/9/2022, biện pháp tự vệ hết hiệu lực, thuế suất bằng 0 đồng / tấn.

Theo đó, căn cứ Quyết định số 715 / QĐ-BCT ngày 3/3/2020 áp dụng biện pháp bảo hộ đối với phân bón DAP và MAP nhập khẩu. Trước thời điểm áp dụng biện pháp tự vệ hết hiệu lực, căn cứ quy định của Luật Quản lý ngoại thương và yêu cầu kiểm tra của ngành sản xuất trong nước, Bộ Công Thương phối hợp với các ngành liên quan xem xét, xem xét có gia hạn hay không. mở rộng biện pháp. Thep luật pháp.

Trước đó, ngày 20/10/2021, cơ quan điều tra nhận được yêu cầu tiến hành thanh tra lần cuối việc áp dụng biện pháp bảo hộ đối với một số mặt hàng phân bón DAP và MAP nhập khẩu của đại diện ngành sản xuất trong nước gồm ba công ty: DAF-Vinakhim JSC, DAF Công ty cổ phần số 2-Vinakhim và Công ty cổ phần hóa chất Duke Jang.

Sau khi xem xét hồ sơ, Bộ Công Thương đã có quyết định về việc rà soát lần cuối các biện pháp bảo hộ đối với phân bón DAP và MAP nhập khẩu.

Kết thúc vụ việc, Bộ Công Thương thông báo hàng hóa nhập khẩu bị áp dụng biện pháp bảo hộ là phân bón vô cơ phức hợp hoặc hỗn hợp có mã số TN VED sau: 3105.10.20; 3105.10.90; 3105,20,00; 3105,30,00; 3105,40,00; 3105.51,00; 3105.59,00; 3105,90,00.

Phân bón có một trong các thành phần sau đây sẽ bị loại khỏi phạm vi áp dụng các biện pháp tự vệ chính thức: Nitơ (N) <7%; Phốt pho (P.05) < 30% и калий (K, O) > 3%.

Cơ quan điều tra nhận thấy không có chuyện chênh lệch giá, giảm giá, ép giá giữa hàng nhập khẩu và hàng sản xuất trong nước. Trước tình hình bất ổn chung trên thế giới, việc nhập khẩu vào Việt Nam tăng đột biến khó có thể lặp lại trong thời gian tới.

Đồng thời, cơ quan điều tra kết luận ngành sản xuất trong nước không còn bị thiệt hại nghiêm trọng hoặc không có nguy cơ bị thiệt hại nghiêm trọng sau 5 năm áp dụng biện pháp tự vệ.

Như vậy, căn cứ theo quy định tại Điều 71, Khoản 3, Khoản 6 Luật Quản lý ngoại thương và Điều 69 Khoản 3 Nghị định số 10/2018 / NĐ-KP ngày 15/01/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý Ngoại thương Trong Luật Quản lý Ngoại thương Các Biện pháp Bảo vệ Ngoại thương Bộ Công Thương đã quyết định không áp dụng các biện pháp bảo hộ đối với phân bón DAP và MAP nhập khẩu.