11 Phân cấp trong quản lý giá theo nguyên tắc, không tùy tiện mới nhất

Việc can thiệp của Nhà nước vào quản lý giá phải tuân thủ các quy định của pháp luật, không xâm phạm đến lợi ích của các chủ thể. Vì vậy, việc thay đổi bổ nhiệm, phân cấp, phân quyền phải thực hiện theo nguyên tắc, không thể tùy tiện …

Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp thảo luận về dự thảo Luật Giá (có nội dung sửa đổi). Ảnh – Quochoi.vn.

Chiều 19/9, tiếp tục chương trình tọa đàm pháp luật, Thường vụ QH cho ý kiến ​​về dự thảo Luật Giá sửa đổi.

CHÚNG TÔI ĐẢM BẢO SỰ VẬN CHUYỂN TRONG QUẢN LÝ GIÁ

Kiểm tra báo cáo của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Phú Cường cho biết, về phạm vi sửa đổi, mặc dù vấn đề quản lý giá được đề cập chủ yếu trong luật này nhưng trên thực tế, nhiều luật khác cũng quy định một số nội dung về giá. quản lý (ví dụ, đất đai, chăm sóc sức khỏe, đấu giá, xây dựng …).

Vì vậy, đề nghị Ban biên tập xác định rõ giới hạn phạm vi điều chỉnh của Luật này; quan hệ với các quy phạm pháp luật liên quan theo hướng không trùng lặp, mâu thuẫn dẫn đến xung đột các quy phạm pháp luật. Việc quản lý giá trong một số lĩnh vực cụ thể như đất đai, y tế,… sẽ được điều chỉnh bởi các luật khác như Luật Đất đai, Luật Khám chữa bệnh,… Vì vậy, cần tham khảo cụ thể để rõ ràng hơn. dễ dàng truy cập.

Tham gia thảo luận về dự thảo luật, các đại biểu cũng cho rằng, dự thảo luật chưa quy định rõ một số nội dung quan trọng liên quan trực tiếp đến hiệu quả, minh bạch của công tác quản lý giá, như: Bình ổn giá; cơ sở để xác định danh mục hàng hóa, giá cả do nhà nước quy định. Không đề cập đến nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh tế và người tiêu dùng trong trường hợp kinh doanh trên nền tảng số.

Ngoài ra, chế độ trách nhiệm trong giám định nhà nước chưa rõ ràng; công tác hậu kiểm, phòng ngừa sai sót trong đánh giá vẫn chưa đủ. Vì vậy, Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách đề nghị bổ sung để tạo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, có ý kiến ​​cho rằng phạm vi sửa đổi của Luật Giá có tác động lớn đến sản xuất kinh doanh của nhiều ngành liên quan đến nhiều Luật sẽ sửa đổi trong thời gian tới nên cần nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo. tính thống nhất và đồng bộ trong hệ thống pháp luật.

TÔN TRỌNG QUYỀN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỐI VỚI VIỆC ĐẠI DIỆN GIÁ

Cho ý kiến ​​về hồ sơ dự thảo Luật, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng còn nhiều điểm mâu thuẫn, chưa thuyết phục trong báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thi hành Luật Giá và dự án luật. xem xét kỹ Báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thi hành Luật Giá, bảo đảm những thay đổi để dự thảo Luật hoàn thiện, loại bỏ những bất cập liên quan đã được chỉ ra trong báo cáo, tờ trình, nâng cao độ tin cậy của dự thảo Luật.

Trên sân khấu trước cuộc họp.  Ảnh - Quochoi.vn.
Tổng quan về phiên. Ảnh – Quochoi.vn.

Theo Chủ tịch Quốc hội, việc sửa đổi Luật Giá còn là cơ hội để đánh giá cơ sở của quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giá. Trước đây, tất cả các công việc này, bao gồm giá điện, giá thuốc, giá năng lượng, giá đất… đều do Bộ Tài chính phụ trách.

Hiện Bộ Tài chính chỉ giúp Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giá, còn mức giá cụ thể được phân cấp ở các bộ, ban, ngành khác. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, việc chuyển đổi này đang mang lại kết quả tích cực, nhưng cần đánh giá sâu hơn về tâm, lực thực hiện công tác quản lý giá của các bộ quản lý ngành, nhất là các cơ quan có trách nhiệm quản lý giá. .

Chủ tịch Quốc hội đề nghị rà soát lại đội ngũ quản lý giá của Chính phủ từ khâu tuyển dụng, đào tạo, hướng dẫn …, từ đó có những điều chỉnh phù hợp.

Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ, chúng ta đang phấn đấu xây dựng nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, vì vậy nguyên tắc là tuân thủ các quy luật thị trường, tôn trọng quyền quyết định về giá của tổ chức, cá nhân và các chủ thể tham gia thị trường.

Sự can thiệp của Nhà nước phải tuân theo quy định của pháp luật, tránh xâm phạm lợi ích của các chủ thể. Do đó, việc thay đổi bổ nhiệm, phân cấp, phân quyền phải được thực hiện theo nguyên tắc, không tùy tiện, cần đánh giá thực tế đầy đủ để đảm bảo các quy định của Luật phù hợp với thực tế.

Kết thúc phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan biên tập tiếp thu đầy đủ các quan điểm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Luật để trình. đến Quốc hội. phiên thứ 4 sắp tới.