11 Phát triển doanh nghiệp “đầu đàn” dẫn dắt nền kinh tế mới nhất

Giờ đây, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam không còn là những “đội thuyền thúng” ra khơi mà đã lớn mạnh về số lượng, hiện đại về chất lượng. Nhưng muốn mạnh thì phải xây dựng được sức mạnh nội tại của doanh nghiệp. Doanh nghiệp trong nước phải phát triển và có những doanh nghiệp “tiên tiến”, không phân biệt nhà nước hay tư nhân, để dẫn dắt nền kinh tế …

Thủ tướng gặp gỡ doanh nhân nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 2021.

Nghị quyết 09-NQ / TW về tạo dựng và nâng cao vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đã được Bộ Chính trị thông qua ngày 9/12/2011. Qua hơn 10 năm thực hiện, Nghị quyết thực sự đã trở thành “dấu mốc” cho sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam.

SỨC MẠNH CHÍNH CỦA NỀN KINH TẾ

Phát biểu tại buổi làm việc với đại diện cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nghiệp về tình hình thực hiện Nghị định số 09-NQ / TW của Bộ Chính trị (khóa XI) chiều ngày 15/9/2022, ông Trần Tuấn Anh, Bộ Chính trị. Ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án nhấn mạnh, sau hơn 35 năm xây dựng lại, đội ngũ doanh nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, có những bước phát triển vượt bậc và quan trọng. những đóng góp vào sự nghiệp dựng nước và giữ nước.

Phát triển các doanh nghiệp “đầu tàu” về quản lý kinh tế - Ảnh 1

Hiện cả nước có khoảng 900.000 doanh nghiệp đang hoạt động, khoảng 14,4 nghìn hợp tác xã và khoảng 5,1 triệu hộ gia đình (trong đó khoảng 1,6 triệu hộ có mã số thuế). Nếu chỉ xét hộ có mã số thuế, thì khối doanh nghiệp trên cả nước hiện có khoảng 4 triệu doanh nhân, còn nếu xét hộ không có mã số thuế thì có hơn 7 triệu doanh nghiệp chính.

Nhiều doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam đã mạnh dạn bứt phá trong sản xuất kinh doanh với những dự án đầy tham vọng, vươn ra thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, xuất hiện một số tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp tư nhân có quy mô lớn, tiềm lực tài chính, trình độ quản lý và công nghệ hiện đại, tiên phong trong một số ngành, lĩnh vực quan trọng như: ô tô, hàng không, công nghệ thông tin, viễn thông, dịch vụ, bất động sản, nông nghiệp …

Chúng ta có 6 doanh nhân lọt top “tỷ phú đô la” thế giới năm 2021.

Năm 2021, trong khi các doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt với những khó khăn lớn do đại dịch Covid-19 thì theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trên cả nước, trung bình khoảng 13.300 doanh nghiệp mới được thành lập và triển khai trong tháng. .

Đông đảo doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam thể hiện sự linh hoạt, chủ động, nhanh chóng thích ứng với bối cảnh mới, tìm kiếm hướng đi mới, tận dụng các cơ hội do chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hòa nhập xã hội tạo ra.

Khu vực kinh doanh cung cấp hơn 60% GDP, khoảng 30% tổng số lao động. Ngoài ra, các doanh nhân cũng tham gia ngày càng nhiều vào đời sống chính trị của đất nước; tham gia ngày càng nhiều vào quá trình hoạch định, giám sát và phản biện chính sách.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Công Thương Việt Nam (VCCI), cũng nhất trí rằng Nghị quyết 09 mang lại sự thống nhất, minh bạch về chủ trương, chính sách và hệ sinh thái cho cộng đồng doanh nghiệp để họ làm việc. khó hơn và thuận lợi hơn.

Số lượng doanh nghiệp đang hoạt động của cả nước đã tăng gấp 3 lần: từ 279.360 doanh nghiệp năm 2010 lên 857.559 doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2021. Khu vực doanh nghiệp tạo việc làm cho khoảng 14.702.546 lao động (tăng trưởng bình quân 3,39% / năm). Vốn chủ sở hữu và doanh thu thuần cũng tăng lần lượt 14,55% mỗi năm và 11,47% mỗi năm trong giai đoạn này.

Tố chất doanh nhân cũng ngày càng hoàn thiện hơn. Theo kết quả khảo sát của UCCI 2021 về thực trạng phát triển doanh nghiệp, trình độ học vấn của doanh nhân khá cao, có tới 79,9% doanh nhân có trình độ đại học, 12% doanh nhân có trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ, và chỉ khoảng 8% doanh nhân có bằng cử nhân.

NÂNG CAO VỊ TRÍ CỦA CÔNG TY TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ

Bên cạnh những kết quả tích cực, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chỉ ra những tồn tại, hạn chế và những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện như cụ thể hóa, thể chế hóa một số lĩnh vực, chính sách. Các chính sách, pháp luật của nhà nước còn chậm. Việc xây dựng và triển khai một số văn bản, đề án thuộc lĩnh vực hành chính trên một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu.

Bên cạnh đó, hệ thống pháp luật kinh doanh còn nhiều hạn chế, vướng mắc và phần nào cản trở quyền tự do kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

Hệ thống pháp luật về đầu tư kinh doanh còn có những mâu thuẫn, trùng lặp khiến quá trình đầu tư trở nên phức tạp và khó hiểu. Việc đánh thức và phát huy đạo đức, văn hóa kinh doanh Việt Nam còn bị coi nhẹ, văn hóa kinh doanh “chưa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh và động lực phát triển bền vững đất nước”.

Chủ tịch VCCI nhìn nhận, phần lớn doanh nhân Việt Nam có ý thức kinh doanh chân chính, dũng cảm, sáng tạo, khát vọng vượt qua khó khăn, thách thức, đổi mới, phát triển, góp phần hiện thực hóa khát vọng vì sự thịnh vượng và hạnh phúc của Việt Nam.

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng doanh nghiệp, doanh nhân kinh doanh trái pháp luật, không thể hiện trách nhiệm xã hội; Văn hóa kinh doanh không đồng nhất, thiếu kết nối… nguyên nhân chính là do đạo đức kinh doanh còn hạn chế.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII đã khẳng định: “Hình thành đội ngũ doanh nhân mạnh về số lượng và chất lượng, có tinh thần cống hiến cho dân tộc, có văn hóa, đạo đức tiến bộ, quản lý tốt. và trình độ kinh doanh.

Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030 đặt nhiệm vụ phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân của nền kinh tế của người dân Việt Nam cả về định lượng và định tính; khuyến khích hình thành và phát triển các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn, có tiềm lực mạnh, có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế; mong muốn đảm bảo đến năm 2030 có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp có khu vực kinh tế tư nhân đóng góp vào GDP lên đến 60-65%.

Vì vậy, doanh nghiệp, doanh nhân là đại diện của lực lượng sản xuất mới trong nền kinh tế thị trường, là một trong những nhân tố quyết định thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Yêu cầu phát triển về số lượng và chất lượng của các doanh nghiệp Việt Nam sẽ góp phần quyết định vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển của đất nước.

Theo đó, các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam không chỉ cần nâng cao năng lực cạnh tranh trong nước mà còn phải vươn ra khu vực và quốc tế. Phát huy hơn nữa tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt để không chỉ phát triển doanh nghiệp do mình làm chủ mà còn tăng cường hợp tác, liên kết với nhau để tạo sức mạnh tổng hợp, nâng cao vị thế của doanh nghiệp Việt Nam tham gia tích cực hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu .

Cùng với đó là những yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao đối với việc nâng cao tiềm lực, chất lượng và nguồn nhân lực lãnh đạo, quản lý và điều hành doanh nghiệp; về xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo ra đội ngũ doanh nhân tài năng, tâm huyết, có năng lực đáp ứng những thay đổi ngày càng cao và thách thức của môi trường kinh doanh trong nước và quốc tế.

Để xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng và chất lượng, có tinh thần cống hiến cho dân tộc, có văn hóa, đạo đức tiến bộ, trình độ quản lý, kinh doanh giỏi …, ông Phạm Tấn Kông đề nghị tập trung vào 3 giải pháp đột phá. .

Thứ nhất, xây dựng và hoàn thiện môi trường, thể chế đầu tư, phát triển đất nước nhanh và bền vững, trọng tâm là hệ thống chính sách, pháp luật nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng bảo vệ, khuyến khích doanh nghiệp, doanh nhân làm ăn chân chính, đổi mới sáng tạo. ; ngăn chặn và thanh lý các doanh nghiệp và doanh nhân bất hợp pháp.

Thứ hai, tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực thụ, tránh tình trạng hình sự hóa hoạt động kinh tế.

Thứ ba, để thực hiện có hiệu quả hai khâu đột phá trên, điều kiện đầu tiên và chủ yếu là xã hội và bản thân đội ngũ doanh nhân phải có nhận thức đúng đắn, đầy đủ và sâu sắc về doanh nhân, vị trí, vai trò của doanh nhân.