11 Sẽ xử lý nghiêm đối với các tàu cá “3 không” mới nhất

Chính phủ sẽ nghiêm khắc trấn áp các hành vi vi phạm trong lĩnh vực khai thác thủy sản, đặc biệt là các tàu cá vi phạm đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định …

Hình ảnh minh họa

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định 1090 / QĐ-TTg ngày 19/9/2022 phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển thủy sản hiệu quả và bền vững giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Chương trình).

Mục tiêu cụ thể của Chương trình đến năm 2025 là giảm 10% hạn mức cấp phép khai thác hải sản so với năm 2020; xác định mức đánh bắt cho phép theo loài đối với nghề đánh bắt cá ngừ.

100% các tỉnh, thành phố ven biển xác định hạn ngạch cho tàu cá hoạt động vùng biển ven bờ và vùng nội địa thuộc thẩm quyền; Trên 100% tàu cá hoạt động trên biển đúng quy định được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và lắp bản tin dự báo ngư trường để khai thác hiệu quả.

Nhiệm vụ của Chương trình là tăng cường quản lý nghề cá. Đặc biệt, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý tàu cá theo đúng hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản trên biển theo quy định của Luật Thủy sản năm 2017.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các tàu cá “ba số”: chưa đăng ký; thiếu giấy phép khai thác; chưa đăng ký. Nghiêm cấm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực khai thác thủy sản, đặc biệt là tàu cá vi phạm bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); khai thác thủy sản không đúng khu vực, không đúng tuyến.

Tăng cường hơn nữa công tác kiểm soát, quản lý việc sửa chữa, đóng mới, trang bị lại tàu cá, nhất là các doanh nghiệp sửa chữa, đóng mới, trang bị lại tàu cá liên vùng. Tiếp tục sửa đổi, bổ sung các quy định về cấm đánh bắt, tạm ngừng đánh bắt có thời hạn, nơi cấm đánh bắt, cấm đánh bắt ở một số vùng biển, vùng nuôi, vùng nước non, trong đó chú trọng đến nơi cư trú, sinh sống của các sinh vật sống dưới nước.

Chương trình cũng hướng tới cộng đồng tạo ra ít nhất 03 mô hình và dự án thí điểm theo một trong các dự án, mô hình sau: (i) Chợ đầu mối, chợ đấu giá thủy sản liên quan đến cảng cá, trung tâm nghề cá của vùng, khu vực; (ii) mô hình liên kết chuỗi khai thác-thu mua-bảo tồn-tiêu thụ hải sản; (iii) Mô hình liên kết nghề cá, dịch vụ nghề cá với du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn cảng cá, làng chài, làng nghề truyền thống ven biển.

Giám sát sản phẩm thủy sản khai thác 100% và thủy sản nhập khẩu; 100% tàu cá được kiểm tra đều có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm theo quy định.

Dân số và cập nhật, sử dụng, quản lý hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về nghề cá (VNFishbase) trong cả nước; tạo và triển khai mô hình ghi nhật ký hoạt động đánh bắt ở Việt Nam.

Một mục tiêu khác của Chương trình là phát triển hợp tác, liên kết trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt, tổ chức, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở thu mua, tiêu thụ sản phẩm thủy sản tích cực tham gia, phát huy vai trò, nâng cao trách nhiệm xã hội, chia sẻ lợi ích với ngư dân trong chuỗi liên kết. Khuyến khích và vận động hình thành các hiệp hội thương gia và địa phương.

Hình thành và phát triển các mô hình liên kết, liên doanh liên kết tất cả các khâu của quá trình sản xuất, từ vận hành, bảo tồn đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm phù hợp với từng ngành nghề, từng địa phương. Tiếp tục kích cầu tiêu dùng, nâng cao giá trị sản phẩm cá đánh bắt trên thị trường nội địa và thị trường xuất khẩu.

Đồng thời, tạo ra các mô hình chuyển dịch công việc, phát triển du lịch nông thôn, du lịch đánh bắt ven biển phù hợp với đặc thù của địa phương, có lợi cho việc bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống, đặc biệt là làng quê, bản sắc văn hóa vùng ven biển, tạo sinh kế thay thế cho nghề cá có ảnh hưởng đến tài nguyên và môi trường, từng bước tạo việc làm ổn định, nâng cao đời sống của cộng đồng ngư dân, góp phần bảo vệ môi trường vùng ven biển gắn với xây dựng nông thôn mới.