13 Bộ Tài chính khuyến khích trả kết quả thủ tục hành chính trước hạn, nghiêm cấm hành vi sách nhiễu mới nhất

Bộ Tài chính khuyến khích giải quyết thủ tục hành chính trước thời hạn nộp kết quả. Đồng thời nghiêm cấm các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính của công chức.

Bộ Tài chính yêu cầu các văn bản phải bổ sung không quá một lần trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Bộ Tài chính vừa ban hành Nghị định số 1866 / QĐ-BTC về Quy chế triển khai bộ phận một cửa liên thông khi xem xét thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Theo đó, nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa như sau: “Sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng phục vụ và hiệu quả công việc của cơ quan, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.”

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính yêu cầu đảm bảo việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, pháp nhân đúng thời hạn, đúng quy định, công khai, minh bạch.

Bộ Tài chính nhấn mạnh việc yêu cầu bổ sung hồ sơ không quá một lần trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, không phát sinh chi phí đối với các thủ tục hành chính vượt quy phạm pháp luật.

Bộ phận một cửa không can thiệp vào quá trình xử lý hành chính nội bộ của quy trình hành chính, có trách nhiệm kiểm tra, kích thích, giám sát quá trình giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo quy trình hành chính được rà soát theo đúng quy định.

Cán bộ của bộ phận tố tụng hành chính không được trực tiếp tiếp nhận vụ việc tố tụng hành chính của cá nhân, tổ chức, yêu cầu bổ sung hồ sơ, trả kết quả tố tụng hành chính.

Đối với thủ tục hành chính được giải quyết qua Cơ chế một cửa, trường hợp không có hồ sơ hoặc cần làm rõ nội dung liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính thì yêu cầu cá nhân thực hiện qua Cơ chế một cửa. bổ sung hồ sơ theo quy định.

Thủ tục hành chính được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công điện tử được thực hiện trên Hệ thống dịch vụ công điện tử của Bộ Tài chính.

Cục Tin học và Thống kê tài chính có trách nhiệm hoàn thiện, hiện đại hóa Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính để đảm bảo các chức năng và đặc tính kỹ thuật của Hệ thống một cửa điện tử thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. lên abcxyz và Lộ trình của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ phận một cửa trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và cập nhật kết quả vào hệ thống một cửa điện tử.

Trước thời hạn ít nhất 0,5 ngày, Đơn vị giải quyết thủ tục hành chính có trách nhiệm truyền kết quả giải quyết thủ tục hành chính lên Cơ chế một cửa và đồng bộ thông tin với Hệ thống một cửa điện tử, Nghị định số 1866 nêu rõ.

Đặc biệt, Bộ Tài chính kiến ​​nghị hoàn thành việc giải quyết thủ tục hành chính trước thời hạn trả kết quả. Trường hợp nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính trước thời hạn, đơn vị giải quyết thủ tục hành chính cập nhật thông tin vào Bộ phận Một cửa điện tử và thông báo cho Bộ phận Một cửa để thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả. trái cây.

Trường hợp trả kết quả đúng thời hạn quy định mà tổ chức, cá nhân không đến lấy thì Cơ chế một cửa có trách nhiệm lưu trữ trong thời hạn 01 năm.

Trường hợp tổ chức, cá nhân có yêu cầu cấp bản sao kết quả giải quyết thủ tục hành chính ban đầu, Bộ phận Một cửa sẽ làm đầu mối, phối hợp giải quyết.

Trong quyết định này, Bộ Tài chính cũng chỉ rõ những hoạt động bị cấm.

Đặc biệt, nghiêm cấm công chức, người được ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính có hành vi kiểm điểm, sách nhiễu, gây phiền hà, tạo khó khăn cho tổ chức, người thực hiện thủ tục hành chính; cản trở tổ chức, cá nhân trong việc lựa chọn hình thức nộp hồ sơ, nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật; ngăn cản hoặc ngăn cản trái pháp luật việc truyền, gửi và nhận dữ liệu điện tử; việc sửa đổi, xóa, hủy, giả mạo, sao chép, di chuyển một số hoặc toàn bộ nội dung của dữ liệu để thực hiện các thủ tục hành chính là trái pháp luật.

Bộ Tài chính cũng nghiêm cấm việc tiết lộ thông tin về vụ việc, tài liệu, thông tin liên quan đến bí mật của tổ chức, cá nhân hoặc việc sử dụng thông tin đó vào mục đích cá nhân; từ chối thực hiện, kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tự ý yêu cầu bổ sung hồ sơ, tài liệu ngoài quy định của pháp luật.

Theo kết quả Chỉ số CCHC năm 2021 (PAR Index 2021) của các bộ, ban, ngành ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố hồi tháng 5, Bộ Tài chính đứng thứ 2 với chỉ số CCHC là 91,71%. . Năm thứ 8 liên tiếp (2014 – 2021), Bộ Tài chính nằm trong tốp 3 bộ, cơ quan ngang bộ dẫn đầu về chỉ số CCHC. Thời gian qua, Bộ Tài chính luôn chủ động cắt giảm các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.