13 Đề xuất loạt quy định mới ảnh hưởng đến doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải thủy nội địa mới nhất

Bộ GTVT đề xuất sửa đổi nhiều quy định mới liên quan đến trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên và người điều khiển phương tiện thủy nội địa. Trong đó việc cập nhật dữ liệu thủy thủ đoàn sẽ được cung cấp trong hai phiên bản …

Dự án tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính của người đi biển và người điều khiển phương tiện.

Hiện nay, Bộ Giao thông vận tải đang xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2019 / TT-BGTVT quy định nghĩa vụ của chủ phương tiện, thuyền viên, người điều khiển phương tiện, phong tặng danh hiệu thuyền viên và thành phần thuyền viên an toàn tối thiểu trên tàu thủy nội địa (Thông tư 39) và tham khảo ý kiến ​​của những người bị ảnh hưởng.

thiếu sót cần được sửa chữa

Dự thảo sửa đổi, bổ sung các quy định về: ca làm việc; mức tổng trọng tải đối với trường hợp phải có sổ nhật trình phương tiện; điều kiện phong quân hàm thuyền trưởng, máy trưởng; Chịu trách nhiệm khai báo khi xuống xe, vận hành và bảo dưỡng phương tiện, huấn luyện thuyền viên …

Dự kiến, văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải thủy nội địa.

Theo đó, Thông tư này áp dụng đối với chủ phương tiện, thuyền viên, người điều khiển phương tiện và cơ quan, tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ, cấp bậc thuyền viên, an toàn tối thiểu trên đường thủy nội địa.

Hiện nay, phạm vi nhiệm vụ của chủ phương tiện, thuyền viên, người điều khiển phương tiện giữ chức danh thuyền viên và thành phần thuyền viên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa được quy định tại Thông tư số 39/2019 / TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Trong báo cáo gửi Bộ GTVT, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cho rằng trong quá trình tổ chức thực hiện, một số quy định cần sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tế vận tải đường bộ. tạo môi trường tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt, người đầu tiên, Cần ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý thời gian thực tế công việc của thuyền viên trên tàu.

Thứ hai, Không xác định trách nhiệm của thuyền viên đối với các nhiệm vụ sau: (1) Bảo quản, duy tu, bảo dưỡng các thiết bị cứu sinh và chữa cháy; (2) duy trì số lượng thuyền viên trên tàu neo đậu trong vùng nước của cảng biển, bến cảng, bến thủy nội địa, bến để điều động tàu hoặc thanh lý các trường hợp khẩn cấp; (3) Huấn luyện, hướng dẫn sử dụng các thiết bị cứu sinh và chữa cháy cho thuyền viên mới lên phương tiện; (4) Nghĩa vụ của thuyền trưởng, máy trưởng ký xác nhận vào sổ theo dõi của phương tiện.

Thứ ba, quy định về tổ lái xe tốc độ cao dưới 12 người vẫn chưa rõ ràng.

Thứ Tư, quy định về nhật ký xe là sai sự thật và không thuận tiện.

Vì vậy, việc xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39 về nghĩa vụ của chủ phương tiện, thuyền viên, người điều khiển phương tiện, phong tặng danh hiệu thuyền viên và thành phần thuyền viên an toàn tối thiểu trên đường thủy nội địa là rất cần thiết. .

7 NỘI DUNG MỚI ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

Theo đó, đề án sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 39 nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn của vận tải thủy nội địa, đồng thời tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính thuyền viên, người điều khiển phương tiện.

Đặc biệt, một, quy định về trách nhiệm của chủ tàu khi kê khai, cập nhật việc bố trí chức danh, ngày tàu thuyền xuống tàu dưới dạng điện tử trong cơ sở dữ liệu thuyền viên tàu thủy nội địa.

Tuy nhiên, trong khi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính công là hết sức cần thiết thì nhiều chủ phương tiện cũng là thuyền trưởng với trình độ sử dụng công nghệ thông tin còn hạn chế, nhất là đối với các phương tiện nhỏ hơn.

Như vậy, liên quan đến việc kê khai thông tin về sở hữu, ngày xuống, xuống phương tiện trong cơ sở dữ liệu quản lý thuyền viên điện tử, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đề xuất hai phương án.

Trong đó, phương án 1 áp dụng cho tất cả các phương tiện; Phương án 2 chỉ áp dụng đối với phương tiện lớn (tổng trọng tải trên 500 tấn, tải trọng trên 50 hành khách) hoặc chủ phương tiện có cấp VR-SB.

Có hai quy định nhiệm vụ của thuyền viên và người lái tàu để duy trì số lượng thuyền viên trên tàu neo đậu trong vùng nước cảng biển, bến cảng, đường thủy nội địa, nơi neo đậu để điều động tàu hoặc thanh lý tàu thuyền trong trường hợp khẩn cấp.

Có ba quy định về nhiệm vụ của thuyền trưởng: ký xác nhận nội dung nhật ký theo đúng quy định; khi ai đó lên khỏi mặt nước; có mặt trong buồng lái khi điều động phương tiện vào cảng, bến du thuyền, khu neo đậu tàu thuyền; nắm rõ tình hình thời tiết, diễn biến khu vực mà phương tiện sẽ đi qua, chỉ được rời cảng, bến tàu khi điều kiện thời tiết theo quy định.

Có bốn quy định nhiệm vụ của cơ trưởng về: trực tiếp quản lý, tổ chức thực hiện việc bảo đảm an toàn, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị cứu sinh và chữa cháy; khi điều khiển phương tiện trên tuyến vận tải ven biển cần chuẩn bị đầy đủ bản đồ; chịu trách nhiệm trực tiếp về thiết bị cứu sinh và chữa cháy, cũng như bảo trì và bảo dưỡng thiết bị này, đảm bảo thiết bị này luôn sẵn sàng để sử dụng an toàn và thuận tiện trong trường hợp có sự cố; định kỳ kiểm tra phương tiện, thiết bị cứu nạn, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và báo cáo thuyền trưởng để khắc phục kịp thời những thiếu sót; huấn luyện, hướng dẫn sử dụng phương tiện cứu nạn, chữa cháy cho thuyền viên mới.

Năm, quy định nghĩa vụ của Cơ khí trưởng hàng ngày phải kiểm tra việc bảo dưỡng và ký vào nhật ký động cơ trên xe.

Có sáu quy định về biên chế thuyền viên trên phương tiện tốc độ cao có sức chở dưới 12 người.

Ở đó có bảy người sửa đổi quy chế vào sổ theo hướng thiết thực, thuận tiện và tiết kiệm.

Theo đó, dự thảo thông tư quy định chủ phương tiện có tổng trọng tải từ 500 tấn trở lên (thay vì 250 tấn như quy định cũ) trở lên phải ghi sổ theo dõi phương tiện.

Tuy nhiên, “nội dung thay đổi sẽ ảnh hưởng đến các chế tài quy định tại khoản 4 Điều 15 Nghị định số 139/2021 / NĐ-KP, quy định xử phạt đối với các hành vi không có hoặc không có nhưng không đăng ký. . các phương tiện theo quy định đối với tàu không có động cơ có tổng trọng tải từ 250 đến 1000 tấn ”, Cục Đường thủy nội địa cho biết trong một thông báo.