13 Thủ tướng chủ trì Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2022 mới nhất

Việc tổ chức Diễn đàn nhằm truyền tải thông điệp quan trọng về tinh thần đổi mới, sáng tạo, bứt phá trong mô hình kinh tế tập thể (nòng cốt là các tổ chức kinh tế hợp tác và hợp tác xã), là một bộ phận cấu thành của kinh tế tập thể …

Thủ tướng Chính phủ chủ trì Diễn đàn Kinh tế Hợp tác và Hợp tác xã năm 2022. Ảnh – VGP.

Sáng 23/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chín chủ trì Diễn đàn Kinh tế Hợp tác 2022 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức theo hình thức phối hợp trực tiếp với Chính phủ. thành phố trực thuộc trung ương.

Diễn đàn được tổ chức với chủ đề: “Chuyển đổi số là động lực phát triển kinh tế HTX, THT trong thời kỳ mới liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết số 20 / NQ-TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong thời kỳ mới ”.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chín nêu rõ, việc tổ chức Diễn đàn nhằm truyền tải thông điệp quan trọng về tinh thần đổi mới, sáng tạo, đột phá trong mô hình kinh tế tập thể (tổ chức làm nòng cốt). ) là một thành phần kinh tế quan trọng.

Tinh thần đổi mới bao gồm thay đổi tư duy, nhận thức và hành động để thay đổi cách làm việc, thay đổi quản lý gắn với chuyển đổi số để tạo ra giá trị mới, nhất quán chuyển đổi mô hình kinh tế tập thể một cách linh hoạt, phù hợp nhằm đạt hiệu quả cao, giảm chi phí, tối ưu hóa và tăng nguồn lực cho phát triển.

Thủ tướng nhấn mạnh, chuyển đổi số là xu thế tất yếu, là yêu cầu khách quan để phát triển và được xác định là yêu cầu bắt buộc. Chuyển đổi số giúp giải quyết hiệu quả mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời giúp các cấp, các ngành thay đổi phương thức, nâng cao chất lượng cuộc sống, nâng cao năng lực quản lý.

Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số tương ứng với phẩm chất và năng lực của người Việt Nam cần cù, ham học hỏi, linh hoạt và sáng tạo.

Theo Thủ tướng, quá trình chuyển đổi số trong nước diễn ra rất mạnh mẽ và sâu rộng. Khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp hơn, việc chuyển đổi số trở thành nhu cầu cấp thiết của các cấp, các ngành, cộng đồng, người dân và doanh nghiệp nhằm phòng, chống dịch hiệu quả, đồng thời phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

Khi dịch trong tầm kiểm soát, chuyển đổi số sẽ tiếp tục là công tác trọng tâm, góp phần quan trọng phục hồi nhanh, phát triển kinh tế – xã hội bền vững, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. , sâu sắc, ý nghĩa và hiệu quả; nhận thức nội lực là chủ yếu, chiến lược, quyết định, lâu dài, ngoại lực là quan trọng, khâu đột phá; tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế, nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng. Thách thức là tăng tốc chuyển đổi kỹ thuật số một cách nhanh chóng, hiệu quả và có ý nghĩa.

Thủ tướng nhấn mạnh, ‘phát triển kinh tế tập trung’ là xu thế tất yếu trong bối cảnh hội nhập quốc tế.  Ảnh - VGP.
Thủ tướng nhấn mạnh, phát triển kinh tế tập thể là xu thế tất yếu trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Ảnh – VGP.

Thủ tướng khẳng định: Đảng, nhà nước và các đối tác phát triển luôn quan tâm đến sự phát triển của khu vực kinh tế tập thể. Phát triển kinh tế tập thể là xu thế tất yếu trong điều kiện hội nhập quốc tế phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng abcxyz.

Nghị quyết 20-NQ / TW tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII chỉ rõ: “Chăn nuôi tập thể là thành phần kinh tế quan trọng phải được củng cố và phát triển cùng với kinh tế. Nhà nước đang trở thành nền tảng vững chắc cho nền kinh tế quốc dân.

Thời gian qua, khu vực kinh tế tập thể nước ta đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về nhận thức, chính sách, pháp luật, quá trình phát triển và chuyển đổi cả về số lượng, quy mô, tổ chức bộ máy, tính chất truyền thông và hiệu quả hoạt động.

Tuy nhiên, khu vực kinh tế tập thể của nước ta vẫn chưa phát triển theo đúng mục tiêu, nhu cầu và mong muốn. Nâng cấp và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể còn nhiều thách thức. Năng lực và nội lực của HTX còn yếu, hiệu quả hoạt động thấp, mô hình tổ chức lỏng lẻo, bất cập, trình độ cán bộ quản lý HTX còn hạn chế. Một trong những nguyên nhân là do một số nội dung đang hoạt động chưa theo kịp tình hình chuyển đổi số diễn ra chậm và thiếu các chiến lược và hành động cụ thể.

Vì vậy, kinh tế hợp tác, HTX phải chủ động thay đổi triệt để phương thức sản xuất kinh doanh, chuyển đổi số để thích ứng với tình hình phát triển mới là yêu cầu cấp thiết, không thể đảo ngược ”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Tại Diễn đàn, Thủ tướng đề xuất một số chủ đề thảo luận, như: phân tích cơ hội và thách thức trong lĩnh vực chuyển đổi số của đất nước nói chung và chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh tế hợp tác và hợp tác xã nói riêng; kinh nghiệm trong nước, quốc tế và đưa ra các giải pháp (đặc biệt là các giải pháp về thể chế, chính sách) và các giải pháp cụ thể liên quan đến từng bộ, ngành cụ thể, nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong khu vực kinh tế, hợp tác xã.

Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ban, ngành chức năng và chính quyền địa phương trao đổi, chia sẻ, phản hồi các kiến ​​nghị trên tinh thần chân thành, thẳng thắn, cầu thị, cân đối hài hòa lợi ích giữa nhà nước, hợp tác xã, hợp tác xã và người dân.

Sau diễn đàn, Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất với bộ máy Chính phủ về nội dung chỉ đạo của Thủ tướng, làm cơ sở để khuyến khích, đôn đốc các bộ, ngành và chính quyền địa phương thực hiện các quyết định đã thống nhất và thực hiện sự phát triển chung. các nhiệm vụ liên quan đến việc thực hiện Nghị định số 20-NQ / TW.