13 Tích hợp kinh tế, xã hội, môi trường: Đề bài nhiều thách thức với doanh nghiệp mới nhất

Ngày càng có nhiều doanh nghiệp hướng tới các tiêu chuẩn bền vững trong kinh doanh, nhưng con số đó vẫn còn khiêm tốn và cần sự đầu tư, chuyển đổi tư duy toàn diện từ phía lãnh đạo doanh nghiệp …

Ngày càng có nhiều doanh nghiệp tiếp cận các tiêu chuẩn phát triển bền vững.

Thực hành quản trị doanh nghiệp bền vững và định giá doanh nghiệp, dựa trên khái niệm ESG (kinh tế, xã hội, môi trường), đang trở thành xu hướng hàng đầu cho các khoản đầu tư trên quy mô toàn cầu.

Trong bối cảnh hậu đại dịch, ngày càng có nhiều doanh nghiệp tiếp cận các tiêu chuẩn ESG, và mục tiêu phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường, phát triển con người và xã hội.

TỶ LỆ PHÁT HÀNH ESG THẤP

Tuy nhiên, tại hội thảo chuyên đề “Chuyển đổi tư duy và hệ thống để tối ưu hóa quản trị doanh nghiệp bền vững” ngày 22/9, Đại diện Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững thế giới (WBCSD), ông Joe Phelan, Giám đốc điều hành khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đã chia sẻ kết quả nghiên cứu của WBCSD cho thấy doanh nghiệp đang gặp khó với việc xác định rủi ro ESG trong quản lý rủi ro hàng ngày của họ trong nhiều năm, mặc dù ESG vẫn được đưa vào báo cáo phát triển bền vững hàng năm của họ.

Báo cáo kết quả nghiên cứu do VBCSD thực hiện nhằm đánh giá hiện trạng một số khu công nghiệp ở Việt Nam theo Khung kinh tế, môi trường, xã hội và quản trị (EESG) cũng cho thấy điều này.

Các chuyên gia, doanh nghiệp được thảo luận trên diễn đàn eàn.
Các chuyên gia và doanh nghiệp thảo luận trên diễn đàn.

Các khu công nghiệp đóng góp nhiều vào GDP, hơn 50% kim ngạch xuất khẩu của cả nước, nhưng vấn đề quản lý môi trường, các vấn đề xã hội và điều kiện lao động đáp ứng yêu cầu của đất nước. Đối tác quốc tế tại chỗ.

Mặc dù vậy, mức độ công khai các chính sách kinh tế, xã hội, môi trường và phát triển bền vững còn thấp. Chỉ 39% có chính sách quản lý rủi ro môi trường, 10% có chính sách kinh tế vòng tròn, 13% có chính sách chuyển đổi số; 16% đã ban hành các chính sách để thực thi…

Các khu công nghiệp quan tâm nhiều hơn đến các chính sách quản lý rủi ro (hoặc tuân thủ pháp luật) hơn là các chính sách đảm bảo tính bền vững của khu công nghiệp và các doanh nghiệp tham gia.

Trong đó, 21% khu công nghiệp quan tâm đến doanh số, 20% về thuế, nhưng chỉ 13% về khí thải và lao động, chỉ 8% về tài nguyên. Các khu công nghiệp thiếu động lực và trọng tâm để hỗ trợ doanh nghiệp hoặc cung cấp nội dung và cơ hội để hỗ trợ doanh nghiệp.

Trong số các khu công nghiệp được khảo sát, chỉ có 22% khu công nghiệp có chứng chỉ hệ thống quản lý, 76% khu công nghiệp chưa có thông tin kiểm toán ở cấp doanh nghiệp. Các giá trị hoạt động của khu công nghiệp chưa được đánh giá đầy đủ và chưa được chia sẻ rộng rãi.

54% khu công nghiệp có chính sách về quyền của người lao động. Đáng chú ý, chỉ có 24% khu công nghiệp ban hành chính sách tài chính cho nhà ở công nhân viên và quyền lợi về nhà ở.

24% khu công nghiệp có bộ phận bảo vệ chuyên trách. 55% khu công nghiệp công bố chính sách bảo vệ môi trường. 12% công bố chính sách năng lượng tái tạo, 13% theo đuổi chính sách kinh tế vòng tròn, 26% tiết kiệm nước… 31% khu công nghiệp có bộ phận chịu trách nhiệm về môi trường.

NÊN TẠO GIÁ TRỊ ĐƯỢC CHIA SẺ

Đánh giá về lợi ích của việc thực hiện SDGs, ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch phụ trách đặc biệt của VCCI, Chủ tịch VBCSD cho biết, khi xem xét kỹ hơn, có thể thấy các yếu tố phi tài chính như ESG có tầm quan trọng lớn về mặt tài chính.

Bởi vì một công ty đầu tư vào ESG, hay nói cách khác, đầu tư vào quản trị công ty khoa học và chuyên nghiệp, là một công ty cam kết phát triển bền vững và chắc chắn sẽ gặt hái được lợi ích về mọi mặt trong dài hạn.

Tuy nhiên, để thực hành ESG cũng như quản trị doanh nghiệp hiệu quả, cần có sự đầu tư và đặc biệt là sự thay đổi toàn diện tư duy từ phía lãnh đạo doanh nghiệp.

Để giải quyết những khó khăn trên, ông Joe Phelan đã đưa ra mô hình ba dòng mới. Theo đó, ESG được tích hợp trên 3 trụ cột chính: Quản trị, Quản trị và cuối cùng là Kiểm toán nội bộ.

Bà Hà Thị Thu Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Deloitte Việt Nam, Phó Chủ tịch VBCSD, cho rằng người tiêu dùng, cơ quan quản lý và nhà đầu tư tư nhân là động lực chính của quá trình quản trị doanh nghiệp bền vững.

Lồng ghép ESG là một chủ đề phức tạp, nhưng một khi abcxyz đã cam kết về lượng khí thải ròng, ESG không còn là trách nhiệm pháp lý nữa mà là yếu tố liên tục trong kinh doanh và là cơ hội để doanh nghiệp phát triển bền vững trong môi trường mới. Đây là câu chuyện không chỉ của các công ty đại chúng, niêm yết mà của tất cả các doanh nghiệp.

Đúc kết kinh nghiệm thực tế với ESG, bà Đỗ Hoàng Anh, Giám đốc pháp lý và đối ngoại của British American Tobacco (BAT) khu vực Đông Á, đúc kết: “Tạo ra giá trị doanh nghiệp được chia sẻ trên thực tế”. ESG.

Theo bà Hoàng Anh, ESG hiện đã được tích hợp vào tất cả các hoạt động của BAT để tạo ra giá trị chung cho người tiêu dùng, nhân viên, cộng đồng và các bên liên quan.

Thông qua mục tiêu trung hòa carbon, năng lượng tái tạo, bảo tồn nước và không chôn lấp chất thải, cùng với các nguồn tái chế và bền vững, BAT có thể đóng góp vào nỗ lực chống biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học và trồng rừng. .

BAT cũng đảm bảo không có lao động trẻ em trong chuỗi cung ứng ở Việt Nam, mang lại cho nông dân một sinh kế tốt hơn, đồng thời nỗ lực tạo ra một nền văn hóa đa dạng và hòa nhập bằng cách trao quyền cho phụ nữ và tuân thủ các quy định, đạo đức kinh doanh quốc tế và các nguyên tắc tiếp thị.