15 Đề nghị tạm cấp ngân sách thành phố để thực hiện công tác kiểm định chung cư cũ năm 2022 mới nhất

Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố. Hà Nội Trần Sĩ Thanh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải tạo, Cải tạo Chung cư cũ thành phố vừa có ý kiến ​​chỉ đạo về việc triển khai Đề án và kế hoạch thực hiện Đề án Cải tạo, Cải tạo Chung cư cũ trên địa bàn TP Hà Nội. Thành phố.

Hình minh họa.

Trưởng Ban chỉ đạo Trần Sĩ Thanh đánh giá, việc thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ là vấn đề rất lớn, rất khó trong công tác quản lý đô thị, đã diễn ra nhiều năm và được sự quan tâm của các cấp ủy đảng. ở tất cả các cấp. hướng đi, mọi người đang chờ đợi, ủng hộ. Tuy nhiên, việc triển khai còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng.

Nguyên nhân chính là do cơ chế, chính sách chưa phối hợp được lợi ích của người dân, doanh nghiệp và nhà nước. Ngoài ra, còn thiếu các quy định cụ thể như công tác thanh tra (quy trình thực hiện, tiêu chí đánh giá, giá trị pháp lý của kết quả thanh tra và trách nhiệm thực hiện tương ứng, …); quy trình, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư …

Vì vậy, đối với nhiệm vụ sắp tới, Trưởng Ban Tổ chức chỉ đạo các cơ quan liên quan của Thành ủy, cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung thẩm tra, đánh giá chất lượng, nghiên cứu xây dựng phương án sửa chữa, phục dựng chi tiết. các khu chung cư cũ trên địa bàn thành phố để làm cơ sở triển khai các quy trình tiếp theo.

Trong đó chỉ đạo Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện, trình Thành ủy Mỏ xem xét công bố “Phương án phát triển nguồn nhà ở phục vụ tái định cư, bố trí nhà ở tạm cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư”. dự án cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2021-2025. ”

Đồng thời đề nghị Phó Trưởng Ban Tổ chức – Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Khưu Tiến xem xét đề nghị của UBND TP về việc tạm giao ngân sách TP cho các quận, huyện kiểm tra chung cư cũ vào năm 2022. . cùng Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, cho ý kiến ​​thống nhất để có cơ sở triển khai thực hiện theo quy định tại Nghị định số 28 / NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021.

Yêu cầu Phó Trưởng Ban Chỉ đạo – Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chông Đông chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, đề xuất phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bố trí chỗ ở tạm thời cho các chủ sở hữu, người sử dụng các khu chung cư trên địa bàn Thành phố; thống nhất với Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn chỉ đạo Sở Xây dựng nghiên cứu, đề xuất hệ số K làm cơ sở xác định phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư phù hợp với từng dự án cụ thể.

Ngoài ra, Trưởng Ban tổ chức cũng chỉ đạo các đồng chí trong Ban tổ chức – abcxyz huyện ủy, quận ủy, chủ tịch UBND khu vực có chung cư cũ phải chịu trách nhiệm. vì sự lãnh đạo thống nhất của các cấp trong đảng. cấp ủy, chính quyền địa phương xác định việc sửa chữa, xây dựng lại các khu chung cư cũ trên địa bàn là công tác ưu tiên; thống kê, triển khai một số công trình nhà nhiều gia đình cũ có điều kiện triển khai, có khả năng hoàn thành sớm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện …

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ hoàn thành tổng điều tra, thanh tra, kiểm tra các khu chung cư cũ trước quý IV / 2023. Về phương án nghiên cứu, lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ, mục tiêu hoàn thành trước quý IV / 2023; Kế hoạch Cải tạo và Tái thiết Thành phố đối với Những Nét cũ trong Thành phố – Giai đoạn 1 với Trọng tâm là Di dời hộ gia đình và Tái thiết khẩn cấp Những Nét cũ Đổ nát Cấp D; phấn đấu giai đoạn 2021-2025 cải tạo, xây dựng lại 2-3 khu chung cư cũ.

Việc nghiên cứu, xây dựng và ban hành nội quy cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ thuộc trách nhiệm của thành phố, bao gồm tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, hệ số đền bù K và cơ chế. Các chính sách cụ thể do thành phố điều hành và dự kiến ​​sẽ được hoàn thiện vào quý 3 năm 2022.