15 Quảng Ngãi: Tập trung xử lý dứt điểm trường hợp lấn, chiếm đất đai trái phép khu vực ven biển mới nhất

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo tăng cường theo dõi, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tập trung xem xét nghiêm các trường hợp lấn, chiếm đất, xây dựng trái phép tại các khu vực ven biển. ..…

Hình minh họa.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, việc quản lý, sử dụng đất ven biển ở một số địa phương của huyện còn tự do, có nơi còn diễn ra tình trạng lấn, chiếm, mua bán tái định cư, sử dụng đất trái pháp luật. Đặc biệt, nhiều trường hợp vi phạm sử dụng đất ven biển không được chính quyền địa phương kịp thời ngăn chặn, xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Vì vậy, để tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất ven biển, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ngành, địa phương ven biển tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất ven biển trên địa bàn. Trong đó, UBND các huyện: Mộ Đức, Từ Ngại, Bình Sơn, Lee Son, Đức Phổ, TP. Quảng Ngãi cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai, công khai quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt để nhân dân biết, thực hiện và kiểm soát;

Tổ chức rà soát các quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất để điều chỉnh cho phù hợp, đảm bảo lợi ích của khu dân cư và các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tập trung xử lý nghiêm các trường hợp lấn, chiếm đất, xây dựng trái phép ven biển. Xác minh, phân tích tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng và các công trình xây dựng phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt và giấy phép xây dựng đảm bảo chất lượng kiến ​​trúc, cảnh quan, môi trường;

Chấn chỉnh, tăng cường kiểm tra, theo dõi và kiên quyết xử lý dứt điểm các trường hợp phân lô, tách thửa, chuyển nhượng đất ở, đất nông nghiệp vi phạm, nhất là các trường hợp đầu cơ, đầu cơ, có hành vi đón đầu quy hoạch để trục lợi, hưởng lợi từ chính sách bồi thường, hỗ trợ. và tái định cư khi nhà nước trả lại đất, cho thuê, cho mượn trái phép, sử dụng không đúng mục đích, không đúng mục đích. chủ thể không lập hồ sơ thuê đất của Nhà nước, hồ sơ không đầy đủ, rõ ràng, không đăng ký đất đai theo quy định.

Tổ chức, cá nhân trong quá trình xác minh cố tình làm hồ sơ trình cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình nhà ở và các vật thể khác trên thửa đất trong trường hợp chuyển nhượng, chuyển mục đích thửa đất trái pháp luật. , tùy từng trường hợp vi phạm cụ thể để xem xét xử lý nghiêm minh theo thẩm quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường giám sát chặt chẽ việc giao, dồn điền đổi thửa, không để xảy ra trường hợp đầu cơ, đầu cơ, chờ quy hoạch để trục lợi, hưởng chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước trả lại đất cho vùng ven biển.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, rà soát và đề xuất giải pháp quyết định cuối cùng đối với các dự án đã nhận giấy chứng nhận đầu tư, chuyển giao nhưng không triển khai thực hiện; các dự án triển khai cầm chừng, chậm tiến độ; các dự án không được hưởng lợi theo quy định của pháp luật; dự án không phù hợp với nội dung giấy chứng nhận đầu tư; dự án chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng dự án vi phạm pháp luật …