15 Quảng Ngãi thúc đẩy tiến độ xây dựng khu tái định cư mới nhất

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các huyện Tu Ngia và Ngia Khan phải hoàn thành xây dựng 100% khu tái định cư trước ngày 31/10/2022. Nếu đến muộn bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ảnh minh họa.

Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, vừa họp bàn về tiến độ thực hiện dự án di dân, lập quỹ đất sạch thu hút đầu tư, lập hành lang an toàn môi trường Khu dân cư Nghĩa Trang. Khu liên hợp tái chế chất thải. Dự án Hạ tầng Khu tái định cư Vạn Tường.

Theo báo cáo của UBND huyện Nghĩa Khánh, dự án đang thực hiện dự án di dân, tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư, đồng thời tạo hành lang an toàn môi trường tại Khu liên hợp chế biến chất thải rắn Nghĩa Kee giai đoạn 1, bán kính từ Cách biên giới Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ 0-500 m. 5 hộ bị ảnh hưởng. Năm 2021, các hộ tái định cư, nhận đất tái định cư và xây dựng nhà ở. Giai đoạn 2, bán kính từ 500 đến 1000 m, gồm 75 hộ dân thuộc 2 xã Hàn Dũng và Hàn Tuân. Đến nay, phần lớn việc xây dựng khu tái định cư đã hoàn thành, đủ điều kiện giao đất tái định cư. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, tái định cư.

Cũng như huyện Nghĩa Khánh, giai đoạn 1 tái định cư và tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng trong bán kính 0-500m cũng sẽ được huyện Tư Nghĩa hoàn thành vào năm 2021. Xây dựng 3 khu tái định cư với tổng số 455 lô đất. Đến nay phần lớn đã hoàn thành, khối lượng còn lại hầu hết đã hoàn thiện về hạ tầng điện, nước … Các hộ tái định cư đã nhận đất tái định cư, chỉ còn 15 trường hợp chưa nhận đất tái định cư.

Phát biểu ý kiến, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Wang Min nhấn mạnh, thời gian qua, UBND tỉnh đã tập trung quản lý, tổ chức và bố trí vốn để thực hiện dự án theo đúng cam kết chính trị của lãnh đạo tỉnh đối với dự án. , người dân trong vùng dự án. Các sở, ngành, địa phương liên quan cũng nỗ lực tổ chức thực hiện dự án nhưng đến nay việc xây dựng khu tái định cư và công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo chỉ đạo vẫn chưa hoàn thành. Ủy ban nhân dân khu vực.

Vì vậy, đối với việc xây dựng các khu tái định cư, chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện Tu Ngia và Ngia Khan phải hoàn thành 100% vào ngày 31/10/2022. Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và các việc khác có liên quan, yêu cầu phải hoàn thành trước ngày 31/12/2022. Trường hợp chậm trễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 2 huyện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Còn dự án xây dựng hạ tầng Khu tái định cư Vạn Tường, huyện Bình Sơn, tổng vốn đầu tư 350 tỷ đồng, được triển khai xây dựng trên diện tích quy hoạch gần 27 ha tại xã Bình Hải. Trong đó giai đoạn 1 có quy mô hơn 21 ha, vốn đầu tư 276 tỷ đồng phục vụ tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án nhà máy luyện thép Hòa Phát. Theo báo cáo của UBND huyện Binchon, cho đến nay, việc triển khai Khu 1 của dự án chưa đạt yêu cầu tiến độ đề ra do một số vướng mắc, vướng mắc liên quan.

Căn cứ tình hình thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Bình Sơn tập trung bồi thường giải phóng mặt bằng, bố trí xây dựng hoàn thiện hạ tầng Khu 1, mục tiêu đến cuối tháng 10. 30, 2022, 100% hộ dân phải chuyển đất tái định cư, giải tỏa. Trường hợp chậm trễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.