15 Thông qua 2 nghị quyết về phân loại đô thị và đơn vị hành chính mới nhất

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210 về phân loại đô thị và Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1211 về các tiêu chuẩn của các đơn vị hành chính và phân loại các đơn vị hành chính. đơn vị, tại hội nghị chuyên đề pháp luật chiều ngày 21/9…

100% Ủy viên Thường vụ QH biểu quyết nhất trí thông qua 2 nghị quyết. Ảnh – Quochoi.vn.

Tại cuộc họp chiều 21/9, khi trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thành Ngưng cho biết, Pháp lệnh số 1210 ngay khi ban hành đã trở thành công cụ quản lý quan trọng để đánh giá chất lượng dân số đô thị.

Phân loại quy hoạch đô thị đã trở thành một trong những cơ sở để hình thành, điều chỉnh và thực hiện quy hoạch đô thị; quản lý, đầu tư phát triển đô thị; xây dựng, điều chỉnh cơ chế, chính sách quản lý, đầu tư và phát triển đô thị, thành lập các đơn vị hành chính đô thị.

Nhờ đó góp phần tạo tác dụng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị và kiến ​​trúc cảnh quan; Diện mạo đô thị đã có nhiều thay đổi theo hướng văn minh, hiện đại.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, một số quy định của Nghị định số 1210 cũng bộc lộ một số hạn chế, bất cập. Đặc biệt, một số tiêu chí, tiêu chí phân loại đô thị quy định tại Nghị định số 1210 chưa tính đến đặc thù vùng và các yếu tố đặc thù; không còn phù hợp với điều kiện thực tế, hoặc các quy tắc, quy định và tiêu chuẩn đặc biệt mới được ban hành.

Ngoài ra, công tác thẩm tra, giám sát sau khi công nhận loại hình đô thị, giám sát, đánh giá khả năng khắc phục các tiêu chí còn yếu, thiếu, quản lý chất lượng thành phố sau khi phát triển đơn vị hành chính đô thị chưa được cụ thể…

Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu thực tiễn và đi vào thực tiễn các chủ trương, đường lối mới của Đảng và Nhà nước, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 1210 là thực sự cần thiết và cấp bách.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng & Kinh doanh Nguyễn Thành Ngy.  Ảnh - Quochoi.vn.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thành Ngy. Ảnh – Quochoi.vn.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thành Ngưng, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 1210 sẽ sửa đổi, bổ sung mục tiêu, nguyên tắc phân loại thành phố; sửa đổi, bổ sung quy định về phân loại đô thị áp dụng cho từng quận, huyện; sửa đổi, bổ sung các quy định về hồ sơ, quy trình lập hồ sơ đánh giá, công nhận loại đô thị, sửa đổi đánh giá xếp loại đô thị.

Dự thảo cũng bổ sung quy định trách nhiệm quản lý, thẩm tra phân loại đô thị và sau khi công nhận loại đô thị; sửa đổi, bổ sung Phụ lục tiêu chuẩn tiêu chí xếp loại đô thị …

Trình bày báo cáo tại cuộc họp về việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 1211/2016 / UBTVQH13 về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Bà Trà cho rằng: đây là việc làm cần thiết để khắc phục những hạn chế, bất cập còn tồn tại trong tổ chức bộ máy các đơn vị.

Cách viết của Pháp lệnh nhằm sửa đổi, bổ sung các quy định về tiêu chuẩn của các đơn vị hành chính, nhất là các đơn vị hành chính có yếu tố riêng biệt. Trên cơ sở đó, đề xuất sửa đổi các nguyên tắc áp dụng để việc thành lập, sáp nhập, chia tách, xác định rõ địa giới, vị trí các đơn vị hành chính phù hợp với yêu cầu của thực tế, góp phần phát triển kinh tế – xã hội và quá trình đô thị hóa. của đất nước.

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, dự thảo bổ sung quy định về tiêu chuẩn đơn vị hành chính có những yếu tố nhất định, theo đó tiêu chuẩn đơn vị hành chính nông thôn, đơn vị hành chính đô thị có những đặc thù, yếu tố đặc thù theo hướng hạ thấp. một số tiêu chuẩn cho các đơn vị hành chính này.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trai.  Ảnh - Quochoi.vn.
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh – Quochoi.vn.

Ngoài ra, dự thảo cũng đưa ra những thay đổi, bổ sung quy định về quy trình tính tổng số điểm phân loại đơn vị hành chính và hồ sơ, quy trình, thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã ở những nơi chúng không có tổ chức. quy định của Quốc hội.

Đồng thời, sửa đổi, bổ sung để làm rõ quy định về thủ tục cộng điểm bổ sung tiêu chuẩn phân loại đơn vị hành chính khi đạt trên mức tối thiểu và quy trình tổ chức đánh giá hồ sơ phân loại đơn vị hành chính. để tuân thủ việc phân loại đô thị.

Về quy định tiêu chuẩn của các đơn vị hành chính, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, dự thảo sửa đổi theo hướng: việc thành lập, sáp nhập, chia tách, điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính phải theo tiêu chuẩn của đơn vị hành chính tương ứng. trừ một số trường hợp đặc biệt.

Sau khi thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua 2 nghị quyết với sự nhất trí của 100% thành viên có mặt. Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu cơ quan chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện dự thảo nghị quyết, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo mới kèm theo báo cáo tiếp thu, làm rõ các ý kiến. trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.