19 Chưa bổ sung công nhân là đối tượng ưu tiên trong khám, chữa bệnh mới nhất

Nghị sĩ Quốc hội đề nghị xem xét bổ sung lao động trong các khu công nghiệp được ưu tiên khám, chữa bệnh vào Luật Khám chữa bệnh (sửa đổi), nhưng Ủy ban Xã hội cho rằng luật ưu tiên khám, chữa bệnh. ngân sách phát triển các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu, bao gồm cả cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho người lao động …

Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp cho ý kiến ​​về dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Ảnh – Quochoi.vn.

Ngày 21/9, tiếp tục chương trình Hội nghị chuyên đề pháp luật tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến ​​về việc làm rõ, thông qua, hoàn thiện dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (có sửa đổi).

KIẾN NGHỊ CHƯƠNG BỔ SUNG VỀ TÀI CHÍNH

Phát biểu tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Túy Anh cho biết, dự án luật sửa đổi gồm 12 chương, 119 điều, tức là nhiều hơn 13 điều so với dự thảo trình Quốc hội tại kỳ họp thứ ba, ba, bỏ. 1 bài báo và thêm 14 bài báo.

Một số đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung một chương về tài chính khám bệnh, chữa bệnh và thêm một chương về hội nghề nghiệp. Sau khi tiếp thu ý kiến ​​của các đại biểu, Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội sẽ phối hợp với cơ quan biên tập tiếp tục nghiên cứu, xác định, bổ sung đúng nội dung này.

Về quy định về thử thuốc trên lâm sàng khi khám bệnh, chữa bệnh: Ban biên tập bổ sung một đoạn về thử thuốc trên lâm sàng. Đây là một chính sách được đề xuất gần đây, nhưng không có tóm tắt và không có đánh giá tác động. Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội yêu cầu Ban biên tập khẩn trương nắm thực tiễn, đánh giá tác động và hoàn thiện Hồ sơ theo đúng thể lệ.

Về chính sách của Nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh, dự thảo Luật đã được sửa đổi, bổ sung với các chính sách ưu tiên về y tế cho một số đối tượng, chính sách cung cấp hệ thống cấp cứu tại cộng đồng, đầu tư cho y tế địa phương.

Tiếp thu các ý kiến ​​của đại biểu Quốc hội, đề nghị nghiên cứu bổ sung chế độ ưu tiên khám chữa bệnh cho người lao động, tập trung đầu tư xây dựng và phát triển các cơ sở y tế tại các khu công nghiệp, khu kinh tế.

Tuy nhiên, bà Nguyễn Túy Anh cho rằng, Điều 4, khoản 1, khoản “a” ưu tiên bố trí ngân sách cho phát triển các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu, kể cả khám bệnh, chữa bệnh. người lao động. Ngoài ra, pháp luật hiện hành có quy định về tổ chức và phát triển các cơ sở y tế trong khu công nghiệp, khu kinh tế. Do đó, Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội đề nghị bỏ nó như một dự luật.

Về ý kiến ​​cho rằng dự thảo luật chưa quy định chính sách đặc thù về khám bệnh, chữa bệnh cho người cao tuổi. Ủy ban Thường vụ Xã hội sẽ thông qua và tiếp tục phối hợp với cơ quan dự án rà soát, sửa đổi dự thảo luật cho phù hợp để điều chỉnh phù hợp với tình trạng dân số già của Việt Nam.

Đối với các hành vi bị nghiêm cấm, dự luật đã thay đổi tiêu đề và bổ sung quy định cấm quấy rối, hành vi lợi dụng uy tín của một người vào Điều 6.

Về thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề, đình chỉ hoạt động và hủy bỏ giấy phép hành nghề, dự thảo luật đã được sửa đổi theo hướng trao quyền cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, đình chỉ, hủy bỏ giấy phép hành nghề. Tuy nhiên, một số ý kiến ​​băn khoăn về việc Bộ Công an chỉ định cấp, đình chỉ, thu hồi giấy phép hành nghề đối với các đối tượng thuộc thẩm quyền, có ý kiến ​​cho rằng nên tiếp tục bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế như hiện nay. , nếu được bổ nhiệm vào Bộ Công an, bạn cần viết lộ trình.

NHIỀU Ý KIẾN KHÁC NHAU VỀ NỘI DUNG TUYỆT VỜI

Bà Nguyễn Thúy Anh cho rằng, về những vấn đề chính còn có ý kiến ​​khác nhau liên quan đến việc quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. dự thảo Luật.

Chủ tịch UB Hội Xã Nguyễn Thuý Anh cả.  Ảnh - Quochoi.vn.
Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thụy Anh. Ảnh – Quochoi.vn.

Trong quá trình tiếp thu, chỉnh sửa vẫn còn nhiều ý kiến ​​khác nhau về nội dung, ví dụ yếu tố cấu thành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, một số ý kiến ​​về việc cần làm rõ nội dung của 4 yếu tố cấu thành giá, những người khác cho rằng Bốn yếu tố cấu thành giá được đề cập trong dự thảo là không đủ và cần phải nghiên cứu thêm các yếu tố khác, chẳng hạn như lợi nhuận, nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật và giá cả, giá trị vô hình của thương hiệu.

Đối với quyền quyết định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở tư nhân, có ý kiến ​​cho rằng quy định dưới hình thức dự luật là phù hợp, nhưng ý kiến ​​khác cho rằng nên quy định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. . cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tự xác định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo phương pháp giá do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định. Đồng thời, phải đăng ký, công khai và thẩm tra các yếu tố định giá theo quy định của pháp luật về giá.

Về nội dung này, Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan dự án và các cơ quan liên quan để nghiên cứu, sửa đổi nội quy cho phù hợp.

Đối với một số quy định chính của dự thảo luật chưa đạt được sự thống nhất giữa các sở, ban, ngành, chính sách mới do Ban biên tập đề xuất, bổ sung chưa có đánh giá tác động, một số quy định cần có sự liên thông. Nguyễn Túy Anh cho biết, Thường trực Ủy ban kiến ​​nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét vấn đề xem xét dự thảo luật theo trình tự 3 kỳ họp.

Ngoài những vấn đề chính nêu trên, Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội đã phối hợp với cơ quan chủ trì biên tập, giải trình, chỉnh lý hơn 50 điều khác của dự án luật với 22 nhóm nội dung; Rà soát, đồng hóa và sửa chữa từ ngữ, văn phong, kỹ thuật lập pháp, v.v.