19 Hậu Giang nỗ lực giảm tỷ lệ hộ nghèo ở mức thấp nhất  mới nhất

Thông qua việc triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo như: Tạo mô hình sinh kế, hỗ trợ vốn sản xuất, dạy nghề, giải quyết việc làm, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã đạt được nhiều kết quả tích cực…

Hình minh họa.

Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh vẫn cao hơn mức bình quân chung của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Vì vậy, mục tiêu xóa đói, chống nghèo trong thời gian tới là giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh xuống mức tối thiểu, đảm bảo an sinh xã hội của dân cư.

CHẤT LƯỢNG SỐNG CỦA NGƯỜI NGHÈO ĐANG ĐƯỢC CẢI THIỆN

Theo thống kê, đến cuối năm 2020, tỉnh Hào Giang còn hơn 6.300 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 24% (năm 2004) xuống còn 3,46% (năm 2020).

Cơ sở hạ tầng thiết yếu được tăng cường ở vùng kinh tế – xã hội khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, làm thay đổi diện mạo vùng nghèo, vùng đặc biệt khó khăn. Chất lượng cuộc sống của người nghèo không ngừng được cải thiện.

Tỉnh cũng đang tập trung thực hiện chính sách vì người nghèo gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới; tăng cường huy động xã hội hóa để thực hiện chương trình giảm nghèo trong vùng; Các hộ nghèo và yếu thế được ưu tiên hỗ trợ tạo sinh kế, phát triển sản xuất, nông nghiệp và trồng trọt phù hợp với nhu cầu, nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Cùng với đó, phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – không ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ khởi xướng ngày càng phát triển sâu rộng và mang lại hiệu quả thiết thực.

Các mục tiêu xã hội được đảm bảo, đặc biệt, 100% đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và có nhu cầu đều được hưởng các chế độ, chính sách xã hội thường xuyên.

Tỉnh đã quan tâm, giúp đỡ các đối tượng bảo trợ xã hội, nhất là người già, người tàn tật và trẻ em. 96,7% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được giúp đỡ, chăm sóc (1.384 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt / 1.431 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt); Chính sách pháp luật trong lĩnh vực trợ giúp xã hội từng bước được hoàn thiện. Luật Người cao tuổi, Luật Người tàn tật, các chương trình, dự án giúp đỡ người nghèo đang được triển khai đồng loạt.

Các cấp, các ngành, địa phương tích cực tham gia công tác xã hội hóa thực hiện an sinh xã hội. Trong đó, giai đoạn 2016-2020 huy động được khoảng 232 tỷ đồng để hỗ trợ nhà ở và sinh kế cho người có công, người nghèo và bảo trợ xã hội.

Đặc biệt, để đảm bảo công tác bảo trợ xã hội trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong khu vực, Kế hoạch số 840 / X-UBND đã được ban hành và đang được triển khai từ việc thực hiện các quy định về chính sách. hỗ trợ dân số và doanh nghiệp. đang gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và việc tham mưu thực hiện Nghị định số 68 / NQ-CP của Chính phủ, Nghị định số 23/2021 / QĐ-CP.TTg của Thủ tướng Chính phủ…

Tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận các CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

Mặc dù công tác giảm nghèo trên địa bàn toàn tỉnh đạt kết quả đáng khích lệ nhưng tỷ lệ hộ nghèo vẫn cao hơn mức bình quân chung của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước (tỷ đồng). tỷ lệ hộ nghèo còn 2,75%).

Đào tạo nghề liên quan đến giải quyết việc làm và cung ứng lao động cho doanh nghiệp đã được đặt mục tiêu nhưng chưa đầy đủ. Không được đào tạo các ngành nghề trọng điểm, có trình độ kỹ thuật cao đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp; Công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài gặp khó khăn do tình hình dịch bệnh.

Hiện cả nước có khoảng 160 hộ gia đình người có công được trợ cấp hàng tháng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; Nhu cầu hỗ trợ tài chính cho nhà ở vẫn còn phù hợp. Mức sống của các đối tượng bảo trợ xã hội, nhất là đối tượng thuộc hộ nghèo còn thấp so với mức sống bình quân của dân cư; các cơ sở hỗ trợ xã hội chưa đáp ứng được nhu cầu. Kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững, tiềm ẩn nguy cơ tái nghèo cao, nhất là trước tình hình biến đổi khí hậu và dịch bệnh phức tạp.

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác xóa đói, giảm nghèo cho người dân trên địa bàn, tỉnh Hậu Giang cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục quan tâm, quản lý và thực hiện có hiệu quả chính sách đối tượng đỡ đầu. mức hộ nghèo trên địa bàn tỉnh xuống mức thấp nhất, đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân.

Đồng thời, tạo điều kiện để người có công trước cách mạng, người nghèo, người nghèo và các nhóm xã hội khác được tiếp cận tốt hơn với các chính sách và nguồn lực hỗ trợ của nhà nước và xã hội; chú trọng giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu nhân lực có trình độ cao, tăng năng suất lao động, tạo việc làm ổn định, thu nhập khá, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Đối với con người, trước hết phải biết vươn lên thoát nghèo bằng cách nâng cao dân trí, ý thức, không ỷ lại, ỷ lại vào người khác mà không có ý chí phấn đấu vươn lên.

So với các địa phương khác trong tỉnh Hào Giang, đời sống người Khơme ở huyện Long Mỹ còn nhiều khó khăn. Giải quyết việc làm cho thanh niên nghèo, cận nghèo ”. Theo đó, mô hình hỗ trợ vốn cho 10 thanh niên thuộc hộ nghèo, cận nghèo; mỗi thanh niên được hỗ trợ 10 triệu đồng với lãi suất 0%. Nguồn vốn này được trích từ quỹ “Vì người nghèo” của huyện. Trong vòng 24 tháng, người thanh niên có trách nhiệm hoàn trả khoản vay.

Trước đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Mỹ đã bắt tay triển khai một số mô hình, cách làm thiết thực để hỗ trợ sinh kế cho người dân. Đơn cử như mô hình Đồng bào dân tộc thiểu số giảm nghèo 2 trong 1 với tổng vốn hỗ trợ 66 triệu đồng cho 9 hộ dân tộc Khmer nghèo tại xã Lương Ngia, lãi suất 0%; vận động ủng hộ xây nhà đại đoàn kết cho 9 hộ khó khăn về nhà ở, trị giá 290 triệu đồng.