19 Tiền bảo hiểm tai nạn do xe cơ giới gây ra: Tối thiểu là 150 triệu đồng/người mới nhất

Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Nghị quyết quy định bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ phương tiện, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc …

Hình ảnh minh họa

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến ​​góp ý của người dân về dự thảo Nghị quyết quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư và đầu tư xây dựng.

Theo đề án, mức bảo hiểm tối thiểu (trách nhiệm bảo hiểm) đối với hành vi gây tổn hại đến sức khỏe, tính mạng của phương tiện cơ giới trong trường hợp xảy ra tai nạn là 150 triệu đồng / người. Số tiền bảo hiểm tối thiểu (trách nhiệm bảo hiểm) đối với thiệt hại về tài sản: Do xe mô tô hai bánh; xe ba gác; xe mô tô (kể cả xe máy điện) và các loại xe có thiết kế tương tự theo quy định của Luật Giao thông đường bộ khi xảy ra tai nạn phạt 50 triệu đồng.

Số tiền bảo hiểm tối thiểu (trách nhiệm bảo hiểm) đối với thiệt hại vật chất: Chi phí cho xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, máy kéo; Xe máy chuyên dùng theo quy định của Luật Giao thông đường bộ nếu xảy ra tai nạn thì phạt 100 triệu đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp bảo hiểm phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, bao gồm: thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng, tài sản của bên thứ ba do xe cơ giới gây ra; gây nguy hại đến sức khỏe, tính mạng của người ngồi trên xe cơ giới.

Ngược lại, tổ chức bảo hiểm không bồi thường thiệt hại trong các trường hợp: do chủ phương tiện, lái xe hoặc người bị thiệt hại cố ý gây thiệt hại; Tài xế gây tai nạn cố tình bỏ trốn, không thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ phương tiện. Trường hợp người điều khiển phương tiện gây tai nạn cố tình bỏ trốn nhưng đã hoàn thành trách nhiệm dân sự của chủ phương tiện thì không loại trừ trách nhiệm bảo hiểm.

Nếu doanh nghiệp bảo hiểm cũng không có nghĩa vụ bồi thường thì đó là người điều khiển phương tiện chưa đủ tuổi hoặc chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện giao thông cơ giới theo quy định của pháp luật về giao thông; người lái xe không có giấy phép lái xe hoặc đang sử dụng giấy phép lái xe không hợp lệ (số mẫu ghi ở mặt sau không trùng với số mẫu được cấp gần đây nhất trong hệ thống thông tin quản lý giấy phép lái xe) hoặc đang sử dụng giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp mà giấy phép lái xe bị tẩy xóa, giấy phép lái xe đã hết hạn sử dụng tại thời điểm xảy ra tai nạn hoặc sử dụng giấy phép lái xe cơ giới không phù hợp thì phải có giấy phép lái xe.

Về phí, dự thảo quy định mức phí bảo hiểm trong thời hạn 1 năm (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) đối với xe mô tô hai bánh 50 cc. cm trở xuống là 55.000đ; trên 50 cu. cm – 60.000 đồng. Đối với phương tiện ô tô dưới 6 chỗ ngồi – 437.000 đồng; Xe từ 6 đến 11 chỗ, phí 794.000đ.

Xe kinh doanh vận tải đến 6 chỗ khi đăng ký thu 756.000 đồng; 6 suất theo đăng ký, phí 929.000đ. Xe tải (ô tô tải) đến 3 tấn thu 853.000 đồng; từ 3 ​​đến 8 tấn thu 1.660.000 đồng…