19 Tránh tình trạng đùn đẩy, né tránh trong mua sắm, đấu thầu thuốc mới nhất

Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế cử các đơn vị, địa phương triển khai các nội quy liên quan đến mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế theo thẩm quyền, tạo sự yên tâm cho cán bộ, công chức. …

Hình minh họa.

Đây là một trong những quy định tại Chỉ thị số 16 / CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao sức khỏe cộng đồng; chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh và phát triển bền vững.

Chỉ thị nêu một số tồn tại của ngành y tế hiện nay như: chính sách thu nhập, chế độ, điều trị cho cán bộ y tế còn nhiều bất cập, đời sống một số cán bộ y tế còn quá khó khăn; Tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư tiêu hao, sinh phẩm y tế ở một số bệnh viện, địa phương chưa được giải quyết triệt để …

Trước tình hình đó, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách tiền tệ. y lương và phụ cấp của ngành (bao gồm cả quyết định duy trì và tuyển dụng) cho nhân viên y tế; chính sách hỗ trợ học viên, sinh viên trong lĩnh vực y tế; chính sách công nhận liệt sĩ hy sinh và có các biện pháp phù hợp, hiệu quả để bảo vệ nhân viên y tế khi làm nhiệm vụ.

Về vấn đề cung ứng đủ thuốc, trang thiết bị y tế, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương cử các cơ quan, tổ chức có liên quan, nhất là các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức thu mua tập trung theo quy định của pháp luật. về mua sắm, đấu thầu bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị y tế cho việc khám, chữa bệnh của nhân dân. Đồng thời, chịu trách nhiệm theo thẩm quyền về các hành vi điều chỉnh của Đảng và Nhà nước trong trường hợp thiếu thuốc, trang thiết bị y tế.

Bên cạnh đó, cần chủ động nghiên cứu, sửa đổi, công bố hoặc trình cấp có thẩm quyền công bố các văn bản quy phạm pháp luật và chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế.

Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin để cung cấp, kết nối và đăng tải thông tin về cuộc đấu giá; đẩy mạnh và quản lý chặt chẽ việc tổ chức mua sắm, đấu thầu, bảo đảm công khai, minh bạch, khoa học, hiệu quả, tránh lãng phí, thực hiện đúng nguyên tắc phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế khẩn trương sửa đổi các thông tư liên quan của Bộ và có văn bản trình cấp có thẩm quyền công bố nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong công tác đấu thầu mua thuốc.

Bên cạnh đó, rà soát, giảm thiểu các thủ tục hành chính rườm rà gây khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục mua sắm thuốc, trang thiết bị, sinh phẩm phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh; đẩy nhanh việc cấp phép lưu hành thuốc và trang thiết bị y tế. Kịp thời chỉ đạo các phân khu, địa phương triển khai các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế theo thẩm quyền, tạo sự yên tâm thi hành công vụ cho cán bộ, công chức, tránh tình trạng đùn đẩy, né tránh, không quyết liệt. chịu trách nhiệm.

Bộ Y tế cần phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và chính quyền các địa phương đánh giá hiệu quả của việc đấu thầu thuốc tập trung trong thời gian qua để từ đó đưa ra giải pháp cho vấn đề này. và đảm bảo tiến độ mua sắm và đấu thầu trong thời gian tới. Chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng cơ chế tổ chức cung ứng, dự trữ, mua có mục tiêu thuốc hiếm, chế phẩm cần thiết để điều trị bệnh hiếm, phục vụ kịp thời việc cung cấp và điều trị cho các cơ sở y tế.

Bộ Y tế cần phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và các cơ quan, ban ngành liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra chặt chẽ hoạt động nhập khẩu, đảm bảo chất lượng thuốc, quản lý giá thuốc theo đúng quy định. và thuốc kém chất lượng.