23 Đồng Nai mở thêm 6.500ha đất công nghiệp mới nhất

Theo quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025. Tỉnh Đồng Nai, sẽ mở rộng thêm 8 khu công nghiệp mới và 3 khu công nghiệp hiện có trên địa bàn. .

8 khu công nghiệp mới dự kiến ​​sẽ được xây dựng tại tỉnh Đồng Nai.

8 khu công nghiệp đầu tư mới với tổng diện tích hơn 4.300 ha. Trong đó: Khu công nghiệp dịch vụ thành phố Xuân Quế (Cẩm Mỹ); Khu công nghiệp Hàng Gòn (Long Khan City); khu công nghiệp Bàu Xéo 2 (huyện Trảng Bom); Khu công nghiệp Dịch vụ Thành phố Bình, Khu công nghiệp Phước Bình 2, Phước Bình 3, Phước Bình 4 (huyện Long Thành); Khu công nghiệp dịch vụ cảng Phước (huyện Nhơn Trạch).

Trong khi đó, có kế hoạch mở rộng 3 khu công nghiệp gồm Khu công nghiệp Tân Phú, Khu công nghiệp Long Khánh và Khu công nghiệp Dầu Giai (đều nằm trên địa bàn huyện Thống Nhất). Diện tích mở rộng là 745 ha.

Tỉnh Đồng Nai cũng đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục đầu tư 3 khu công nghiệp đã được Chính phủ phê duyệt, gồm: Khu công nghiệp Cẩm Mỹ (Cẩm Mỹ), Khu công nghiệp Gia Kiệm (Thống Nhất), Khu công nghiệp Phước Bình (Long Thành). ).

Để đón dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền địa phương nhanh chóng quy hoạch và triển khai hạ tầng các khu công nghiệp. Đến nay, 3 khu công nghiệp Phước An, Cẩm Mỹ, Phước Bình có thể nhanh chóng được triển khai. Công tác đền bù giải phóng mặt bằng và chuyển nhượng đất sạch được ưu tiên để đẩy nhanh tiến độ hạ tầng.