23 [Infographic] Tổng kết thị trường BĐS TP.HCM 10 tháng đầu năm 2020 mới nhất

Theo dự báo, thị trường bất động sản từ nay đến Tết Dương lịch sẽ còn phục hồi và tăng trưởng trở lại cho đến hết năm 2021. Một bức tranh sống động như vậy đã được tạo ra nhờ vào việc kiểm soát tốt đại dịch Covid-19 và một số cơ chế mới. và các chính sách của abcxyz.

Ngoài ra, quá trình phát triển của hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông cùng với phát triển đô thị và đô thị hóa chắc chắn sẽ trở thành động lực của phát triển kinh tế – xã hội.

Nhờ đó, thị trường bất động sản cũng sẽ tăng trở lại, bền vững hơn trong cả trung và dài hạn. Ví dụ, một dự án để tạo ra một thành phố. Tự Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh; cho phép chuyển 26.000 ha đất nông nghiệp thành đất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đô thị và đất ở trong giai đoạn 2016-2020; Đề án chuyển 4/5 quận thành quận trong 10 năm tới… tất cả đều là những “động lực” mới cho thị trường bất động sản trong năm tới.