23 Người mua nhà Hà Nội sẽ có hộ khẩu Hà Nội từ ngày 1/7/2021 mới nhất

Ngày 13/11/2020, Quốc hội đã thông qua Luật Cư trú năm 2020 và từ ngày 01/7/2021, Luật này chính thức có hiệu lực. Theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật 2020 thì công dân có chỗ ở hợp pháp thuộc sở hữu của mình thì công dân có quyền đăng ký nơi thường trú tại chỗ ở hợp pháp này.

Như vậy, người mua nhà tại Hà Nội nếu có hộ khẩu hợp pháp tại Hà Nội thì sẽ có hộ khẩu tại Hà Nội với điều kiện trước đó đã làm thủ tục đăng ký thường trú theo quy định.

Việc sở hữu sổ đăng kiểm Hà Nội sẽ được đơn giản hóa rất nhiều trong thời gian tới nhờ những quy định mới.

Các quy định về điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương như quy định cũ tại Điều 20 Luật Cư trú năm 2006, được sửa đổi bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Luật Cư trú sửa đổi năm 2013, đã được bãi bỏ trong Cư trú mới. Pháp luật. , chi tiết:

Có chỗ ở hợp pháp, đăng ký thường trú tại quận, huyện, thành phố trực thuộc trung ương thì phải tạm trú tại thành phố này từ 01 năm trở lên trực thuộc trung ương, phải tạm trú tại thành phố này đối với ít nhất 2 năm … “

Đồng thời, Luật mới cũng quy định các trường hợp nhà ở không phải nơi đăng ký hộ khẩu thường trú mới bao gồm: nhà ở mà toàn bộ diện tích ở trên đất bị thu giữ, chiếm dụng trái pháp luật; Nhà ở là nhà ở bị cơ quan công quyền có thẩm quyền phá dỡ;…