5 Loạt phí, lệ phí ngành giao thông vận tải bị “gạt” khỏi danh sách cắt giảm gây lo ngại thiếu minh bạch mới nhất

Trong khi một số loại phí và lệ phí trong lĩnh vực hàng hải, hàng không, đường sắt và đường thủy nội địa được giảm tới 50% so với mức hiện hành cho đến hết năm 2022, một số trường hợp ngoại lệ khiến dư luận lo ngại rằng chính sách này không hoàn toàn minh bạch. ..

Không thể giảm nhiều loại phí trong hoạt động hàng hải, bao gồm phí ra vào cảng biển, tàu xuất, nhập cảnh các vùng biển, cảng chuyên dùng, cảng dầu khí ngoài khơi, v.v.

Tổng Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản góp ý dự thảo Thông tư quy định mức thu một số loại phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Đề án quy định mức giảm phí, lệ phí từ 20 đến 50% đến hết ngày 31/12/2022 đối với các lĩnh vực: giao thông thủy nội địa, hàng không, đường sắt và đường thủy nội địa.

Theo WCCI, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao và hoan nghênh việc ban hành Thông tư về việc giảm một số loại phí, lệ phí nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vận tải gặp khó khăn do giá nhiên liệu tăng, sẽ giúp giảm chi phí kinh doanh, tạo thuận lợi. môi trường kinh doanh.

Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là, theo quy định của đề án chỉ áp dụng một số loại phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng hải, hàng không, đường sắt và đường thủy nội địa chứ không áp dụng tất cả các loại phí, lệ phí trong lĩnh vực này.

Chẳng hạn, đối với hoạt động hàng hải nội địa, dự thảo chỉ giảm trọng tải tàu, thuyền hoạt động hàng hải nội địa; phí bảo vệ vùng biển nội địa; phí ra, vào cảng biển đối với hoạt động hàng hải nội địa.

Các loại phí không được giảm bao gồm phí sử dụng bến, bãi ở vùng sông nước; phí ra, vào của tàu biển, cảng chuyên dùng, cảng dầu khí ngoài khơi.

Đối với hoạt động hàng không dân dụng, đề án chỉ giảm phí thẩm định, cấp chứng chỉ, giấy phép, giấy phép trong hoạt động hàng không dân dụng; cấp giấy phép ra, vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay; lệ phí đăng ký giao dịch có tài sản đảm bảo là tàu bay.

Theo đó, lệ phí cấp lần đầu giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, hàng không chung vì mục đích thương mại chỉ bằng 16 triệu đồng so với quy định của pháp luật hiện hành; Lệ phí cấp lần đầu giấy phép kinh doanh dịch vụ tại cảng hàng không quốc tế chỉ còn 40 triệu đồng, giảm 10 triệu đồng so với trước đây …

Các khoản phí không được giảm bao gồm phí kiểm tra cấp Giấy chứng nhận kiểu loại tàu bay, Giấy chứng nhận năng lực kỹ thuật đối với thiết bị tàu bay sản xuất mới và đưa vào sử dụng và phí kiểm tra cấp giấy chứng nhận hợp quy. kiện trên mỗi tàu bay (tính theo trọng lượng cất cánh tối đa của từng loại tàu bay); phí xem xét hồ sơ mua, bán, thuê, cho thuê tàu bay; phí cung cấp thông tin trong sổ đăng ký tàu bay; thu thập để phân tích dữ liệu chuyến bay; lệ phí sát hạch cấp giấy phép nhân viên hàng không; Phí đăng ký quyền tàu bay … ”do VCCI liệt kê.

Đối với hoạt động trên đường thủy nội địa, dự án cũng chỉ giảm phí ra, vào cảng, bến thủy nội địa; phí báo cáo đường thủy nội địa; không giảm trọng tải.

“Việc giảm các khoản phí, lệ phí này mà không phải là các khoản phí, lệ phí khác trong cùng lĩnh vực hoạt động mà không nêu rõ lý do khiến chính sách không hoàn toàn minh bạch. Xin ban biên tập giải thích về lệ phí. Không nên giảm phí, đồng thời xem xét mở rộng mức giảm hoa hồng, phí đối với các lĩnh vực nêu trên ”, VCCI đề nghị.