7 9 tháng, tổng dư nợ tín dụng chính sách tăng 10,7% so với năm 2021 mới nhất

Vốn tín dụng xã hội đã hỗ trợ, tạo việc làm cho hơn 660 nghìn lao động, giúp hơn 4,9 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; 17.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay tiền để học …

Hình ảnh minh họa

Ngân hàng Chính sách xã hội vừa tổ chức họp công bố báo cáo tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm 2022.

Ông Dương Quyết Thắng, Tổng Giám đốc ngân hàng cho biết, tính đến 30/9/2022, tổng nguồn vốn cho hoạt động cho vay chính sách đạt 289.585 tỷ đồng, tăng 33.181 tỷ đồng (+ 13,0%) so với năm 2021. Nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương để cho vay các đối tượng chính sách xã hội đạt 28.939 tỷ đồng, tăng 4.237 tỷ đồng so với năm 2021.

Tổng dư nợ các chương trình cho vay chính sách đạt 274.580 tỷ đồng, tăng 26.611 tỷ đồng (+ 10,7%) so với năm 2021, khi có hơn 6.432.000 lượt hộ nghèo, thu nhập thấp và các đối tượng chính sách khác được vay vốn.

Trong đó, cần cho vay sản xuất kinh doanh dịch vụ để tạo sinh kế và việc làm, bao gồm cho vay hộ nghèo, cho vay hộ thu nhập thấp, cho vay hộ mới thoát nghèo, cho vay hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn nông thôn. , cho vay giải quyết việc làm … Dư nợ cho vay theo các chương trình này đạt 203.034 tỷ đồng, chiếm 74% tổng dư nợ.

Tín dụng đời sống và sinh hoạt bao gồm cho vay sinh viên, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, cho vay mua nhà ở xã hội và cho vay hộ gia đình. mua nhà trả chậm tại Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên. Dư nợ các chương trình này đạt 71.336 tỷ đồng, chiếm 26% tổng dư nợ.

Cũng trong 9 tháng đầu năm 2022, chính sách xã hội đã cho vay vốn hỗ trợ, giải quyết việc làm cho hơn 660 nghìn lao động; trên 4,9 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; 17.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống lấy tiền trang trải việc học; đã thu hút được gần 1,1 nghìn lượt doanh nghiệp vay vốn để khôi phục sản xuất kinh doanh, trả lương cho hơn 155 nghìn lượt người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; xây dựng khoảng 1.140.000 công trình xử lý nước thải và nước thải; hơn 1.000 căn nhà được xây dựng cho hộ thu nhập thấp ổn định cuộc sống, hơn 7.000 căn nhà ở xã hội cho hộ thu nhập thấp …

Cho vay đối với người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo quy định tại Nghị định số 23/2021 / QĐ-TTg và Quyết định số 33/2021 / QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ hết thời hạn thanh toán. Trong năm 2022, Ngân hàng đã nhận 36 khoản vay tái cấp vốn từ Ngân hàng Nhà nước để cho các đối tượng vay theo quy định tại 63 chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, thành phố với tổng số tiền là 4,787 tỷ đồng cho 3.561 khách hàng (CBCNV). trả lương. cho 1.218.948 lao động, với 1.535 doanh nghiệp được hưởng lợi từ chính sách này.

Đến nay, dư nợ cho vay là 3.998 tỷ đồng, với 766 khách hàng còn dư nợ; số vốn Ngân hàng Nhà nước đã thu hồi và trả là 755 tỷ đồng, với 769 khách hàng đã trả hết nợ.

Bên cạnh sự tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng chính trị, chất lượng nợ tiếp tục được duy trì ở mức ổn định. Tỷ lệ nợ quá hạn khoanh lên tới 0,68% trên tổng dư nợ; trong đó nợ quá hạn lên tới 0,24%. Tính chung toàn hệ thống có 54/63 chi nhánh có số dư nợ dưới 0,5% dư nợ; Không có nợ quá hạn tại 47 cơ sở cấp huyện.

Tại cuộc họp bàn về kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm của ngân hàng này, bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Hội đồng quản trị tiếp tục tìm giải pháp và đề xuất. đề xuất cụ thể để mở rộng nguồn vốn, nâng cao chất lượng tín dụng, tăng cường công tác thanh tra, giám sát, kiểm soát rủi ro; thực hiện nghiêm túc các công việc sau kiểm toán; đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền.