7 Ngân hàng Nhà nước sắp thanh tra tổ chức tín dụng cho vay ép mua bảo hiểm mới nhất

Sắp tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp với Bộ Tài chính để hoàn thiện các quy phạm pháp luật liên quan đến đại lý bảo hiểm …

Hình ảnh minh họa

Cử tri Baclier lưu ý, khi vay vốn tại một số ngân hàng thương mại, khách hàng được khuyến khích (nhưng thực tế bắt buộc) mua bảo hiểm nhân thọ cho các hợp đồng trị giá hàng trăm triệu đồng; 10 đến 15 triệu đồng lần đầu tiên.

Hầu hết các khách hàng phải chấp nhận và sau đó chấm dứt hợp đồng. Cử tri đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước gửi tờ séc này, nếu đúng thì đề xuất giải pháp chấn chỉnh kịp thời; nếu không đúng sự thật thì cần có thông tin chính thức về phản ánh này đến cử tri.

Trả lời, Ngân hàng Nhà nước cho rằng, pháp luật về kinh doanh bảo hiểm đã quy định các nguyên tắc, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia kinh doanh và hoạt động bảo hiểm nhằm đảm bảo việc tham gia kinh doanh bảo hiểm. Việc tham gia bảo hiểm là tự nguyện, trên cơ sở nhu cầu và khả năng tài chính của khách hàng mà không bắt buộc khách hàng phải mua bảo hiểm.

Hợp đồng đại lý bảo hiểm giao kết với ngân hàng cũng không yêu cầu sản phẩm bảo hiểm phải được bán hoặc liên kết với sản phẩm và dịch vụ ngân hàng. Việc ký kết và thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm phải tuân theo hợp đồng giữa công ty bảo hiểm và ngân hàng và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Trước tình trạng nhân viên một số ngân hàng ép khách hàng phải mua bảo hiểm bằng vốn vay (ví dụ chỉ xuất quỹ khi mua thêm gói bảo hiểm nhân thọ), Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo rà soát lại toàn bộ hệ thống và xem xét nghiêm những trường hợp khách hàng bị buộc phải mua bảo hiểm không cần thiết khi cho khách hàng vay vốn, đảm bảo việc duyệt hồ sơ và thanh toán cho khách hàng theo đúng quy định.

Góp ý, giải thích các điều khoản của sản phẩm bảo hiểm, cũng như các hoạt động khác của đại lý bảo hiểm cho khách hàng có nhu cầu mua bảo hiểm, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, NHNN cũng chỉ đạo các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố tăng cường công tác thẩm tra, xác minh, giám sát hoạt động bảo hiểm và hoạt động đại lý bảo hiểm của các ngân hàng này. đưa nội dung xác minh việc tuân thủ các chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước đối với loại hoạt động này vào kế hoạch thanh tra hàng năm.

Sắp tới, Ngân hàng Nhà nước tuyên bố sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động này. Nghiêm cấm việc ép buộc khách hàng mua bảo hiểm. Trường hợp sai phạm, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, trên cơ sở các quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp với Bộ Tài chính hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến đại lý bảo hiểm, tiến hành thanh tra, kiểm tra hoạt động của đại lý bảo hiểm ngân hàng để đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt. tự do lựa chọn công ty bảo hiểm và sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của khách hàng.