7 Quốc hội có thể kéo dài kỳ họp thứ 4 thêm từ 2 đến 3 ngày mới nhất

19:33 ngày 21 tháng 9 năm 2022

Quốc hội có thể kéo dài kỳ họp thứ 4 thêm 2-3 ngày.

Ngọc Khẩn –

Do có 3 nội dung phải hoàn thành vào năm 2022, nếu cần thiết, Quốc hội sẽ họp thêm để xem xét, quyết định các nội dung phù hợp với yêu cầu thực tiễn …

Hình ảnh minh họa

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa ký Thông báo số

Theo đó, Thường vụ QH đề nghị không đưa 3 nội dung vào lịch họp.

Người đầu tiêntổng kết, đánh giá việc thực hiện các quy định tại khoản 3 Nghị quyết số 30/2021 / QH15 kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV.

Thứ haitổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 54/2017 / QH14 về thử nghiệm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách để thực hiện thí điểm.

Thứ baViệc xem xét, quyết định Quy hoạch chung cả nước giai đoạn 2021-2030 chưa trình Quốc hội, có nội dung Bộ Chính trị xem xét lại nên khó trình Quốc hội đúng hạn.

Tuy nhiên, theo quy định, đây là 3 nội dung phải hoàn thành vào năm 2022. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan nỗ lực chuẩn bị nội dung trên đảm bảo chất lượng theo quy trình trình nhanh chóng. Quốc hội năm 2022. Nếu cần thiết, Quốc hội sẽ họp thêm từ 2 đến 3 ngày để xem xét, quyết định nội dung trên, đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất bổ sung 3 nội dung trình Quốc hội xem xét, quyết định gồm: dự thảo nghị quyết về thí điểm quyền lựa chọn sử dụng biển số xe thông qua hình thức đấu giá; Dự thảo Pháp lệnh thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; Giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế tại một số trạm thu phí / dự án BOT.

Đối với vấn đề thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số xe thông qua đấu giá, đề nghị Chính phủ khẩn trương có văn bản về vấn đề này, đồng thời đề xuất cụ thể ban hành Nghị định riêng hoặc đưa vào chung. Án Lệnh. Cuộc họp do Tổng thư ký thông báo.

Tổng Thư ký QH cũng chỉ đạo các bộ phận khẩn trương soạn thảo hồ sơ, tài liệu về nội dung kỳ họp, kịp thời gửi tài liệu đến các đại biểu QH (nhất là về các dự thảo luật, nếu dự thảo nghị quyết được Thường trực QH xem xét, thông qua. Ủy ban phải được hoàn thành và gửi đến các đại biểu Quốc hội chậm nhất là 20 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp).

Kết luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu tiếp tục xem xét, bố trí thời gian cho từng nội dung phù hợp theo hướng các dự thảo luật phức tạp, còn nhiều ý kiến ​​khác nhau. nhóm và 1 ngày trong hội trường).

Nội dung được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, nhất là sau khi hiệp thương tại hội nghị đại biểu Quốc hội, làm việc chuyên trách với sự nhất trí cao có thể tổ chức trong thời gian ngắn hơn. Đặc biệt, đến ngày 15/11/2022, nội dung về quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ vốn ngân sách nhà nước năm 2023 phải được phê duyệt.