7 Tổng cục thuế khuyến khích người dùng lấy hóa đơn khi mua hàng để chống gian lận thuế mới nhất

Theo Tổng cục Thuế, tính đến hết tháng 8, tổng số hóa đơn điện tử được tiếp nhận và xử lý trên hệ thống thuế là hơn 1,1 triệu hóa đơn; Trong đó hóa đơn có mã của cơ quan thuế là 325 triệu hóa đơn. Cơ quan này quảng bá các chương trình khuyến khích nhận hàng mua.

Tổng cục Thuế khuyến khích người tiêu dùng nhận hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ.

Chiều 22/9, cục thuế TP. Hà Nội đã gửi thư ngỏ tới người nộp thuế về phạm vi, đối tượng, ý nghĩa của chương trình Tài khoản Hạnh phúc và lợi ích của việc nhận hóa đơn.

Thực hiện Luật Quản lý thuế số 38/2019 / QH14, Nghị định số 123/2020 / NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định về hóa đơn, chứng từ, Thông tư số 78/2021 / TT-BTC ngày 17 tháng 10 năm 2021 Hướng dẫn Thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế số 38, nhằm khuyến khích người tiêu dùng nhận hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, hình thành thói quen tiêu dùng văn minh, ngành thuế đang triển khai chương trình “Nộp hóa đơn vui vẻ”.

Trong trường hợp người mua hàng hóa, dịch vụ gặp khó khăn trong việc lấy hóa đơn hoặc người bán từ chối cung cấp hóa đơn cho người mua thì người mua có thể báo cáo thông tin với cơ quan thuế thành phố.

(Cục thuế Hà Nội)

Về quy mô và phạm vi của chương trình, cục thuế TP. Hà Nội cho biết Happy Invoice áp dụng cho tất cả các loại hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (bao gồm cả hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền). Bên bán là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đóng trên địa bàn TP. Hà Nội và bên mua là cá nhân, hộ kinh doanh.

Đối tượng tham gia chương trình Tiền giấy may mắn là các cá nhân, hộ kinh doanh mua sắm hàng hóa, dịch vụ của các ĐVCNT là tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Hà Nội lấy hóa đơn làm căn cứ trả công.

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, hóa đơn được áp dụng chương trình Happy Invoices là hóa đơn do cơ quan thuế quản lý có đầy đủ thông tin nhận dạng của người mua hàng hóa, dịch vụ (mã số thuế / chứng minh nhân dân / chứng minh nhân dân / hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân); Loại trừ: hóa đơn đã hủy, hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế, hóa đơn có dữ liệu mã số thuế người mua và người bán trùng nhau. Mỗi tài khoản chỉ được cung cấp và chọn một lần.

Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa, lợi ích của việc nhận hóa đơn và mục đích của chương trình, Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết một, Đối với người mua liên hệ với người bán có yêu cầu xuất hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật, người mua sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng giá trị.

Mặt khác, khi người mua và người bán sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế sẽ giúp người bán tuân thủ các quy định của pháp luật về thuế.

Ngoài ra, quyền lợi của người mua được pháp luật bảo vệ trong các giao dịch thương mại như bảo hành sản phẩm, dịch vụ sau bán hàng, tranh chấp, khiếu nại về chất lượng sản phẩm …

Có hai Đối với người bán và người mua may mắn nhận được giải thưởng của chương trình, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân xuất hóa đơn cũng có cơ hội gửi gắm và quảng bá hình ảnh của mình. Từ đó, bạn sẽ thu hút được nhiều khách hàng hơn, góp phần tăng doanh thu bán hàng.

Đồng thời khuyến cáo người bán hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Có ba với xã hội bằng cách khuyến khích người tiêu dùng kiểm tra khi mua hàng hóa, dịch vụ nhằm tránh thất thu ngân sách nhà nước và góp phần hoàn thiện công tác hiện đại hóa, số hóa công tác quản lý thuế của ngành Thuế. Hình thành thói quen tiêu dùng văn minh, thúc đẩy sự minh bạch trong chi tiêu và hoạt động của toàn xã hội.

Trong trường hợp người mua hàng hóa, dịch vụ gặp khó khăn trong việc lấy hóa đơn hoặc người bán từ chối cung cấp hóa đơn cho người mua thì người mua có thể báo cáo thông tin với cơ quan thuế thành phố.

Mỗi ngày, số lượng hóa đơn điện tử phát hành bình quân trên cả nước đạt hơn 10 triệu hóa đơn. Theo Tổng cục Thuế, tính đến hết tháng 8, tổng số hóa đơn điện tử được tiếp nhận và xử lý trên hệ thống của cơ quan thuế các cấp là hơn 1,1 triệu hóa đơn; Trong đó hóa đơn có mã của cơ quan thuế là 325 triệu hóa đơn.

Sắp tới, toàn ngành thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hình thức khuyến khích người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử. Trên cơ sở này, sẽ triển khai các giải pháp nhằm tạo cơ sở dữ liệu lớn về hóa đơn điện tử và các công cụ phục vụ cho việc sử dụng, phân tích, quản lý và sử dụng hiệu quả dữ liệu từ hóa đơn điện tử phục vụ công tác quản lý thuế nhà nước.