9 Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất lập Tổ công tác thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp mới nhất

Ứng dụng công nghệ và thực hiện chuyển đổi số là chìa khóa để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp nói chung và DNNVV nói riêng …

Hình minh họa

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố báo cáo chuyên đề về chuyển đổi số của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Từ thực tế hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, Bộ Thông tin và Truyền thông kiến ​​nghị Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông và một số đơn vị có liên quan. các bộ, ban ngành đã thành lập Tổ công tác chung về thúc đẩy chuyển đổi số của doanh nghiệp để triển khai đồng bộ, hiệu quả hoạt động.

Đồng thời, lựa chọn một số doanh nghiệp nhỏ và vừa thí điểm triển khai chuyển đổi số, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, xây dựng các mô hình điểm để triển khai trên diện rộng.

Tại Việt Nam, Chính phủ đã theo đuổi chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nhiều năm. Mới đây, tháng 8/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 80 quy định chi tiết và điều chỉnh thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong chuyển đổi số, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông đang triển khai một số chương trình hỗ trợ.

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì khởi động Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số (chương trình SMEdx). Các doanh nghiệp vừa và nhỏ có quyền truy cập và sử dụng miễn phí các nền tảng kỹ thuật số tuyệt vời do Bộ công bố. Tất cả các nền tảng số tham gia đều do các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam phát triển, sở hữu và cung cấp.

Theo thống kê, đến tháng 9 năm 2022, có khoảng 30 nền tảng cung cấp cho các doanh nghiệp đã tham gia chương trình SMEdx. Cho đến nay, khoảng 404.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ đã được chấp nhận và hơn 60.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ đang sử dụng nền tảng chương trình SMEdx.

Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất thành lập Nhóm công tác thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số - Ảnh 1

Ngoài ra, Bộ TT&TT cũng cung cấp bộ công cụ đánh giá chuyển đổi số cho doanh nghiệp tại địa chỉ dbi.gov.vn.

Từ năm 2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã và đang triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số. Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp thông qua: chuyển đổi nhận thức, tầm nhìn và chiến lược của doanh nghiệp; hỗ trợ số hóa hoạt động kinh doanh; hỗ trợ số hóa các quy trình quản lý, công nghệ và quy trình sản xuất; và hỗ trợ chuyển đổi kỹ thuật số đầu cuối để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới.

Là một phần của dự án USAID “Hỗ trợ cải cách và mở rộng kết nối cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ” (LinkSME), đến năm 2025, đạt được các mục tiêu của chương trình như: 100% doanh nghiệp nhận thức rõ hơn về chuyển đổi số; ít nhất 100.000 doanh nghiệp được hỗ trợ kỹ thuật để chuyển đổi số; ít nhất 100 doanh nghiệp được hỗ trợ là mô hình chuyển đổi số thành công điển hình cần được nhân rộng…

Năm 2022, Bộ sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, xây dựng văn bản hướng dẫn bổ sung các ngành, lĩnh vực, tập trung triển khai 3 gói hỗ trợ: cơ sở sản xuất kinh doanh mới bắt đầu chuyển đổi số; đẩy nhanh chuyển đổi số và hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh chuyển đổi số để thúc đẩy xuất khẩu và phát triển thương hiệu sản phẩm trên thị trường quốc tế.