9 Bộ Thông tin và Truyền thông phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng mới nhất

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Nghị định số 1751 / QĐ-BTTTT về việc phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng …

Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (ảnh trong ảnh).

Tại Pháp lệnh số 1751 về phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chỉ đạo toàn diện, chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Thông tin và Truyền thông; Trực tiếp điều hành và quản lý công việc của tổ chức, cán bộ; bảo vệ chính sách đối nội và các nhiệm vụ khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trực tiếp thị sát vụ tổ chức cán bộ.

Thứ trưởng Phan Tâm giúp Bộ trưởng các công việc: pháp lý; hợp tác quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế; Cạnh tranh là phần thưởng, và lịch sử là truyền thống; Đào tạo, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực; Khoa học và Công nghệ; Sở hữu trí tuệ; Tiêu chuẩn và chất lượng trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Thứ trưởng Phan Tâm theo dõi, chỉ đạo các Vụ: Vụ Pháp chế; Sở Khoa học và Công nghệ; Vụ hợp tác quốc tế; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Trường Cao đẳng Công nghiệp In; Trường đào tạo và giáo dục cán bộ quản lý thông tin và truyền thông.

Thứ trưởng Phạm Đức Long giúp Bộ trưởng về các lĩnh vực: viễn thông, Internet; tần số vô tuyến điện; Ngành công nghệ thông tin.
Thứ trưởng Phạm Đức Long giúp Bộ trưởng các công việc: nội chính; Kế hoạch – Tài chính; Đổi mới tổ chức quản lý, tái cơ cấu, trang bị doanh nghiệp nhà nước, đầu tư, tài chính doanh nghiệp và hoạt động doanh nghiệp; Phòng, chống tham nhũng, buôn lậu; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quan sát; Các tổ chức Đảng, đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Cựu chiến binh); các bộ quân sự; Phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai.

Thứ trưởng Phạm Đức Long theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: Vụ Kế hoạch – Tài chính; Bộ văn phòng; Quan sát; Cục Công nghệ Thông tin và Truyền thông; Đại lý viễn thông; Cục Tần số Vô tuyến điện; bưu điện chính; Trung tâm Internet Việt Nam; Quỹ Dịch vụ Công ích Viễn thông Việt Nam; Ban Chương trình Dịch vụ Truyền thông Công cộng; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng hỗ trợ Bộ trưởng trong các lĩnh vực: chuyển đổi số; kinh tế số, xã hội số, giao dịch điện tử; Ứng dụng CNTT; an ninh thông tin mạng; Thư.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng giúp Bộ trưởng các nhiệm vụ: ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong Bộ Thông tin và Truyền thông; cải cách hành chính; chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển ngành thông tin và truyền thông; Làm việc trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: Cục Bưu điện; Cục Kinh tế số và Xã hội số; Cục Chuyển đổi số Quốc gia; Cục An toàn Thông tin; Trung tâm chứng thực điện tử quốc gia; Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Thông tin; Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung số Việt Nam.

Giúp Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực phụ trách: Báo chí, truyền thông.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Lâm theo dõi, chỉ đạo các cục: Cục In; Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử; Phòng Thông tin Cơ sở; Cục Xuất bản, In và Phát hành; bộ phận thông tin đối ngoại; báo “Vietnamnet”; Nhà xuất bản “Thông tin và truyền thông”; Tạp chí Thông tin và Truyền thông.