9 Quảng Nam sẽ chuyển 100% thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công qua bưu điện tiếp nhận mới nhất

37 nhân viên của Bưu điện tỉnh Quảng Nam thay 93 nhân viên chính quyền các sở, ban, ngành tại bộ phận một cửa thực hiện một số công việc giải quyết thủ tục hành chính …

Quảng Nam đang cố gắng chuyển một bộ phận duy nhất các cấp qua đường bưu điện

Nhằm nâng cao công tác cải cách hành chính và chất lượng dịch vụ hành chính công, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Đề án thực hiện Quyết định 468 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Ông Trần Việt Hùng, Giám đốc Bưu điện tỉnh Quảng Nam cho biết, đến cuối tháng 8/2022, đơn vị đã tổ chức 37 người lao động thay thế 93 công chức thuộc các sở, ban, ngành tại bộ phận một cửa để tiếp tục triển khai công tác tiếp thu hồ sơ, số hóa hồ sơ. , thu phí, lệ phí, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển đến; hỗ trợ, hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản, nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và 4.

Trong số 37 nhân viên bưu điện làm việc tại bộ phận một cửa các cấp, 14 người làm việc tại Trung tâm Phục vụ chính quyền tỉnh, 19 người làm việc ở cấp huyện và 7 người làm việc ở cấp xã.

Trong 8 tháng đầu năm 2022, có 375.070 hồ sơ được trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính nhà nước; trong đó có 25.035 bài nộp trực tuyến.

Nhân viên bưu điện không chỉ tham gia tiếp nhận thủ tục hành chính khi người dân đến bộ phận một cửa, mà còn thu phí, số hóa hồ sơ, trả kết quả để giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, chính xác cho từng người dân.

Kết quả, 8 tháng đầu năm 2022, đã có 375.070 hồ sơ trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính nhà nước trên toàn tỉnh; trong đó có 25.035 bài nộp trực tuyến.

Ông Hùng cho biết thêm, Bưu điện tỉnh Quảng Nam đang hoàn thiện các nội dung trong Quyết định 2114 của UBND tỉnh trong thời gian tới. Theo đó, cấp tỉnh hoàn thành thủ tục chuyển Trung tâm Phục vụ hành chính công về Bưu điện trong quý I / 2023. Làm việc với Bộ Nội vụ để hoàn thành chuyển 100% thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công qua đường Bưu điện vào năm 2022.

Tại cuộc họp mới đây giữa UBND tỉnh Quảng Nam và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, hai bên đã thống nhất cấp huyện hoàn thành chuyển 100% thủ tục hành chính qua đường bưu điện và tổ chức đón tại địa phương chậm nhất vào tháng 12/2022. người lao động…

Ở cấp xã, sẽ tổ chức cho cán bộ tiếp nhận 100% thủ tục hành chính tại 7 xã: Duệ Vinh, Duệ Chung (Duệ Xuyên), Bình Chiểu (Thăng Bình), Tam Lộc (Phú Ninh), Đại Hồng (Đại Lộc). , Tiên Mỹ (Tiên Phước) và Quế Lộc (Nông Sơn). Đồng thời, chuyển bộ phận một cửa cho bưu điện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả đến tháng 12/2022 …